Netherlands

Nieuw: realistisch beeld in mijnpensioenoverzicht.nl

 

De overheid vindt dat werkgevers hunwerknemers beter moeten wijzen op wat zij van hun pensioen kunnen verwachten. De hoogte van het te bereiken pensioen staat vaak niet vast. Bovendien heeft de inflatie effect op de koopkracht van het pensioen. Het gaat erom dat werknemers een realistischer beeld krijgen van het te verwachten pensioen en de risico’s die daarmee samenhangen.

Voorspelling nu ook opgenomen in pensioenoverzicht

Werknemers kregen in het verleden alleen het te bereiken pensioen te zien zonder een voorspelling van de economische omstandigheden en de koopkracht. Vanaf 1 oktober van dit jaar zien werknemers op mijnpensioenoverzicht.nl ook een voorspelling van zijn of haar pensioen als het mee- of tegenzit met de economie en wat er dus gebeurt als de prijzen stijgen of dalen. Vanaf 2020 staat deze voorspelling ook op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Hoe ziet het eruit?

Wanneer werknemers kijken op mijnpensioenoverzicht.nl onder “Vooruitblik”, zien zij de voorspelling van hun totale netto pensioen, inclusief AOW nu én straks. Alle daar genoemde bedragen zijn berekend alsof het pensioen tegelijk ingaat met de AOW. Het geheel is visueel gemaakt in een figuur, de zogenaamde “navigatiemetafoor” met drie navigatiepijlen vanaf het “nu”.

Nu:
Hier ziet de werknemer het al opgebouwde bedrag. Dit is geen voorspelling. Als de werknemer nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat hij of zij straks per jaar gaat ontvangen.

Voorspelling:

  • De linkerpijl geeft de hoogte van het ouderdomspensioen en de AOW weer als alles tegenzit
  • De middelste pijl verwijst naar het verwachte eindresultaat van het ouderdomspensioen en de AOW
  • De rechterpijl geeft de hoogte van het ouderdomspensioen en de AOW weer als alles meezit

Uw rol als werkgever

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel werknemers niet weten hoeveel inkomen zij ongeveer zullen krijgen na hun pensionering. Dit ondanks alle inspanningen van de overheid om informatie beschikbaar te stellen. Als werkgever heeft u een belangrijke rol in het vergroten van het pensioenbewustzijn uw werknemers. Deze rol kunt u op diverse manieren specifiek aanpassen op uw bedrijf. De pensioenadviseurs van Aon helpen u graag uw communicatieplan op te stellen en uit te voeren. Voor meer info: aon.nl/pensioencommunicatie.

[Error loading the control 'eloquadownloadform', check event log for more details]