Netherlands

Gevolgen Corona-virus voor Nederlands bedrijfsleven

 

De impact van een besmettelijk virus op uw business is in fases in te schatten en daarmee te voorkomen. Hoe heeft u zich voorbereid op de uitbraak van een virus zoals corona? Lees meer over een plan met maatregelen per fase.

Het corona-virus in China levert de lokale economie grote financiële schade op. Maar de gevolgen gaan veel verder. Het corona-virus maakt eens te meer duidelijk hoe nauw verbonden landen wereldwijd zijn; een virus beperkt zich nu eenmaal niet tot de landsgrenzen. De permanente dreiging van besmetting zorgt niet alleen voor sociale onrust, maar heeft ook economische gevolgen. Mensen stellen hun reizen bijvoorbeeld uit, zowel privé als zakelijk. Ook westerse organisaties ondervinden nu de gevolgen hiervan. Wat kunnen zij eraan doen om risico’s die zij zelf niet in de hand hebben, te beheersen en zo hun eigen bedrijfscontinuïteit te waarborgen?

Bedrijfscontinuiteit in gevaar

De uitbraak van het virus laat zien hoe kwetsbaar bedrijfsprocessen kunnen zijn. Toeleveringsketens wereldwijd worden steeds langer, complexer en daarmee onoverzichtelijker. De risico’s voor westerse bedrijven nemen daardoor toe. Een kleine verstoring in een onderdeel van de keten kan doorwerken naar alle partijen die erbij betrokken zijn. Soms vrij direct, bijvoorbeeld doordat het virus en de maatregelen die ervoor genomen worden om verspreiding tegen te gaan, ertoe leiden dat productiecentra die westerse bedrijven daar hebben uitbesteed, niet bereikbaar zijn. Maar ook indirect, als een leverancier van grondstoffen een leverancier van onderdelen niet op tijd kan leveren, waardoor de gehele keten vertraging oploopt. Met alle financiële en reputatieschade van dien.

Voorbereiding op virusuitbraken is mogelijk

Aon stelt dat bedrijven zich zeker voor kunnen bereiden op een virus-uitbraak. Bijvoorbeeld door een plan met maatregelen per fase, wat sluit per moment het beste aan bij het bewaken en veiligstellen van uw bedrijfscontinuïteit.
Lees meer