Netherlands

Het belang van goede pensioencommunicatie

 

Werknemers die weten welke keuzes ze hebben en welke mogelijkheden er zijn met hun opgebouwde pensioen, kunnen hun financiële zorgen in de toekomst beperken. Met onze pensioencommunicatie zoomen we in op het pensioen en motiveren uw werknemers om hier op tijd over na te denken, zodat men op latere leeftijd dezelfde levenstandaarden kan behouden.

Afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van pensioenen in Nederland. Het pensioen van individuele werknemers is hierdoor minder overzichtelijk geworden. Werknemers hebben steeds meer te maken met een diversiteit aan pensioenpotjes die op verschillende leeftijden worden uitgekeerd. Daarnaast hebben werknemers steeds vaker vrijwillige keuzes binnen de aangeboden pensioenregelingen en is het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum onzeker.

Werknemers overzien vaak niet wat de mogelijkheden zijn en wat zij zelf kunnen doen in de verschillende fases in hun leven. Deze situatie kan leiden tot een ontoereikende pensioenplanning, het maken van minder goede keuzes en heeft vaak tot gevolg dat mensen tot lang na hun piekproductiviteit blijven werken.

Werknemers kijken naar u als werkgever voor antwoord op hun financiële vraagstukken. Wij helpen u daar graag bij en passen onze dienstverlening aan op de vraag en behoefte. Onze adviseurs hebben de ervaring om de gehele financiële situatie van werknemers inzichtelijk te maken en praktische adviezen en tips te geven. Wij zoomen in op het pensioen en motiveren uw werknemers om op tijd over hun pensioen na te denken, zodat ze op latere leeftijd dezelfde levenstandaarden kunnen behouden. Wij nemen uw werknemer mee in de gevolgen van verschillende levensgebeurtenissen en keuzes in hun (financiële) situatie. Dit kan door middel van een:

 • Individueel financieel gesprek
  De wensen en doelen van de werknemer zijn de leidraad in het gesprek. Dit kan een gesprek zijn over verschillende financiële keuzes, het mogelijke effect van deze keuzes, over het inkomen na pensionering en/of over de risico’s bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • Workshop financiële arbeidsvoorwaarden
  In een workshop nemen wij uw werknemers mee in de financiële arbeidsvoorwaarden. We starten met een presentatie, verschillende voorbeelden en een webportaaldemonstratie. Na de introductie gaan uw werknemers zelf aan de slag.
 • Persoonlijk inzicht ‘bijna met pensioen’
  Werknemers van wie de pensioenleeftijd nadert geven we inzicht in de keuzes rondom de huidige pensioenopbouw en in het netto besteedbare inkomen bij bepaalde keuzes zoals: pensioeningang, pensioenuitstel, een tijdelijk hogere pensioenuitkering en deeltijdpensioen. Daarnaast geven wij informatie over de mogelijkheden van doorbeleggen na de pensioendatum.
 • Deeltijd met pensioen
  Werknemers vanaf 60 jaar informeren, adviseren en begeleiden bij de mogelijkheden om met deeltijdpensioen te gaan. We nemen met uw werknemer door wat de mogelijkheden voor hem/haar zijn inclusief de financiële gevolgen van de keuze.
 • Advies pensioenaankoop
  Wij begeleiden en adviseren uw werknemer in de best passende oplossing voor zijn/haar pensioen. Het is belangrijk dat uw werknemer inzicht heeft in het pensioen en goed weet welke mogelijkheden en keuzes er zijn.

Voor meer informatie kijk hier.