Netherlands

Houd medewerkers ook geestelijk vitaal

 

Psychische klachten zijn vaak moeilijker te signaleren dan fysieke klachten. En erover praten is meestal niet eenvoudig. Uitval voorkomen als gevolg van psychische problemen is daarom lastig. Toch kan de werkgever veel doen om signalen te herkennen. Helemaal nu we elkaar een stuk minder zien door het vele thuiswerken, is het belangrijk in nauw contact te blijven met uw medewerkers en regelmatig te informeren hoe het gaat.

Signalen oppikken uit medewerkersonderzoeken

Via diverse onderzoeken onder medewerkers kunt u te weten komen hoe de medewerker de werkbelasting ervaart en of de privésituatie het gestel beïnvloed. Daarnaast kunt u met een medewerkersvertegenwoordiging het onderwerp werkdruk agenderen. Zijn er afdelingen of functies waar de werkdruk langdurig hoog is? Zijn er afdelingen of medewerkers waar sinds de coronacrisis extra druk op staat? Signalen pikt u zo sneller op. Niet of te laat ingrijpen kan leiden tot psychische klachten en uitval.

Langdurige druk

Psychische klachten ontstaan niet van het ene op het andere moment. Vaak is het een gevolg van langdurige druk door werk- of privéfactoren of een combinatie daarvan. Bijvoorbeeld doordat medewerkers het gevoel hebben dag en nacht bereikbaar te moeten zijn en een hoge werkdruk ervaren. Bovendien kunnen privésituaties ook van invloed zijn op de gesteldheid van de medewerker. Het levert een combinatie van factoren op die met de corona-uitbraak mogelijk nog moeilijker zijn geworden.

Combinatie thuis-werk

De oorzaak voor uitval ligt vaak niet alleen op het werk, maar ook de privésituatie speelt een rol. Het is hoe dan ook belangrijk te weten waar uw medewerkers mee worstelen. Kunnen en durven medewerkers hun soms moeilijke privésituatie te bespreken met hun leidinggevende? Is er sprake van een open bedrijfscultuur? Biedt uw organisatie maatschappelijke hulp aan en hulp bij eventuele schulden? Is het mogelijk om flexibeler om te gaan met werkdruk en werktijden? Als een medewerker de ruimte krijgt de thuis- of werksituatie te verbeteren en het gevoel krijgt gehoord te worden, kan dat uitval voorkomen.

Mantelzorgers

Het is ook belangrijk aandacht te besteden aan medewerkers die mantelzorg bieden. Een op de vier Nederlanders combineert mantelzorg met een betaalde baan1. Deze zorg gaat vooral ten koste van vrije tijd; de arbeidsduur blijft meestal gelijk. De combinatie van de zorgsituatie met een hoog ervaren werkdruk én weinig vrije tijd levert een duidelijk hoger risico op (langdurend) verzuim op.

Terugkeer

Komt een medewerker terug na (langdurig) afwezig te zijn geweest, dan dient u als werkgever zorgvuldig om te gaan met medewerkers die re-integreren. Zijn de arbeidsomstandigheden van de medewerker aangepast? Is er goed gekeken hoe deze medewerker geholpen kan worden en is dit haalbaar als iemand dit vanuit huis moet doen? Is het takenpakket daarop afgestemd? Of belandt de medewerker na terugkeer weer in precies dezelfde situatie? Vaak blijkt er weinig veranderd te zijn. Met als gevolg dat de medewerker opnieuw uitvalt.

Zorgkosten niet altijd gedekt

Psychologische zorg is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Bij werk- en relatieproblemen wordt deze hulp echter niet altijd vergoed. Een aanvullende zorgverzekering kan uitkomst bieden, maar is niet altijd toereikend. De kans bestaat dat de medewerker dan bij de werkgever aanklopt om de re-integratiekosten te bekostigen.

In alle opzichten is het dus van belang uw medewerkers vitaal te houden; lichamelijk en geestelijk. Gezondheids-, werk- en persoonsgerelateerde factoren bepalen in grote mate de inzetbaarheid en prestaties van uw medewerkers.

Bent u op zoek naar extra ondersteuning of hulp waarmee u uw medewerkers vitaal houdt tijdens het thuiswerken in het coronatijdperk? Bekijk dan onze speciaal ontwikkelde online toolkit. Daarnaast bevelen we een onderzoek naar het financieren van zorgkosten aan, ook bij psychische klachten. Heeft u er vragen over? Neem contact met ons op.

1https://www.mantelzorg.nl/professionals/onderwerpen/specifieke-doelgroepen/werkende-mantelzorgers-ondersteunen/