Netherlands

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel in maart

 

Rotterdam, 3 april 2017 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart gelijk gebleven op 104%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg van 99% naar 100%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Rentes gestegen, vermogen licht gedaald
De swaprente steeg in maart tussen de 8 en 10 basispunten. Door de stijging van de rente, daalde de vastrentende waardenportefeuille 1% in waarde. Aandelen in ontwikkelde markten behaalden per saldo in maart een licht positief rendement. Aandelen in opkomende markten deden het relatief goed met een winst van circa 2%. Onroerend goed en hedgefondsen daalden in waarde. Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen in maart met 1%.

De waarde van de verplichtingen is in maart met 1% gedaald, doordat de rente is gestegen.

De beleidsdekkingsgraad is voor de tweede maand achtereen een procentpunt gestegen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Een groot deel van 2016 was de dekkingsgraad lager. De lage dekkingsgraden uit 2016 worden steeds minder zwaar meegewogen in de huidige beleidsdekkingsgraad.

Steeds meer fondsen hebben een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan 100%. Dat is goed nieuws voor werknemers die zijn overgestapt naar een nieuwe werkgever en hun pensioen willen meenemen. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad lager dan 100%, mogen geen waardeoverdrachten uitvoeren.

Verkiezingen
Voor de vorming van een nieuw kabinet vinden onderhandelingsgesprekken plaats tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Hoewel deze partijen niet overal dezelfde doelstellingen in hun partijprogramma hebben staan op pensioengebied, zijn er ook overeenkomsten. Al deze partijen richten zich namelijk op een individueler pensioen met collectieve risicodeling en afschaffing van de doorsneepremie. Het verlagen van het maximum salaris voor pensioenopbouw was alleen voor D66 en GroenLinks een prominent agendapunt. Het terugdraaien of stoppen van de verhoging van de AOW-leeftijd zal met deze coalitie niet gaan plaatsvinden.

Over Aon
Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen.