Netherlands

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt verder

 

Rotterdam, 1 november 2017 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober gestegen van 108% naar 109%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 104% naar 105%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

 

Rente licht gedaald, verplichtingen gestegen
Het besluit van de ECB om het opkoopprogramma van staatsobligaties af te bouwen en de politieke spanning in Spanje hadden slechts een beperkte invloed op de rentemarkt. Draghi verlengde het opkoopprogramma met negen maanden, maar verlaagde het bedrag tot €30 miljard per maand. In Spanje riep Catalonië de onafhankelijk uit waarna de Spaanse regering het bestuur van het autonome Catalonië overnam. Mede daardoor daalde de rente in oktober met circa 6 basispunten.

De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, is in oktober stabiel gebleven op 2,7%. Per saldo steeg de waarde van de verplichtingen met ongeveer 1,3%.

De beleidsdekkingsgraad is met een procentpunt gestegen. Omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft, wegen de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder zwaar mee in het gemiddelde.

Vermogen gestegen
Het vermogen van pensioenfondsen steeg eveneens in oktober. Door de rentedaling steeg de vastrentende waardenportefeuille met 2,0%. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een winst van 3,4%. De opkomende markten noteerden een forse winst van 5,0%. Onroerend goed steeg licht in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 2,5%.

Regeerakkoord
Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven het pensioenstelsel te willen vernieuwen. In het akkoord staat onder meer dat er individuele pensioenpotten moeten komen, maar dat de collectieve uitvoering en de verplichte deelname behouden moeten blijven. De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Rutte III wil begin volgend jaar met de sociale partners overeenstemming hebben over een nieuw pensioencontract.

“Omdat het de bedoeling is dat de uitvoering van de plannen pas in 2020 begint, zal het regeerakkoord voorlopig geen effect op de dekkingsgraden hebben,” stelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt.

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing én is er als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 8 vestigingen met 1.540 medewerkers en in 120 landen meer dan 50.000 collega’s. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.