Netherlands

Private arbeidsongeschiktheidsverzekering weer in trek

 

Eén op de vijf werkgevers in 2017 naar private verzekering overgestapt

Rotterdam, 7 maart 2017 - Private WGA-verzekeringen zijn na jaren van daling weer in trek bij werkgevers. Maar liefst 20% van de werkgevers die in 2016 nog bij het UWV verzekerd was, stapte per 1 januari 2017 naar een private verzekering over. Vooral grotere werkgevers maakten deze overstap. Omgekeerd maakte 17% de gang van eigenrisicodragerschap naar het UWV. Ook de private verzekeringsmarkt zelf is weer volop in beweging: een derde van de privaat verzekerde werkgevers wisselde van verzekeraar.

De beoogde marktwerking tussen publiek en privaat verzekeren voor arbeidsongeschiktheid lijkt daarmee op gang te komen. Dat concludeert risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon na onderzoek onder 481 werkgevers met een gezamenlijke loonsom van 4,7 miljard euro. De onderzoeksresultaten en conclusies vatte Aon samen in het rapport ‘Marktontwikkelingen WGA-eigenrisicodragerschap’.

Kerende trend
“De groeiende interesse voor WGA-verzekeringen is een kerende trend,” vertelt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon Corporate Wellness. “De private markt voor de WGA stond al jaren sterk onder druk omdat verzekeraars niet konden concurreren met de premies van het UWV. Ook presteerden ze ondermaats bij het tegengaan van verzuim en arbeidsongeschiktheid en moesten werkgevers bij een overstap naar een private verzekering een grote koopsom betalen voor het meeverzekeren van bestaande WGA-uitkeringen.”

De nieuwe opleving lijkt vooral een gevolg van de maatregelen die minister Asscher vorig jaar nam om het hybride stelsel tussen publiek en privaat verzekeren beter te laten functioneren. Ook de markt zelf lijkt van de moeilijke jaren te hebben geleerd. Verzekeraars hebben fors geïnvesteerd in een betere ondersteuning van werkgevers bij hun verzuimaanpak. Bovendien hebben werkgevers binnen verzekeringen meer te kiezen gekregen. Het gemiddelde verschil tussen de duurste en goedkoopste verzekeringsofferte was ongeveer 48%. De Nederlandse Bank maakte onlangs bekend dat 2015 en waarschijnlijk ook 2016 een resultaatsneutraal jaar laat zien voor verzekeraars, nadat zij tussen 2011 en 2014 grote verliezen leden op dit type verzekeringen.

Verschillende keuzes
Grote en kleine werkgevers maken andere keuzes voor hun verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, zo blijkt uit het onderzoek van Aon. Van de kleine werkgevers stapte slechts 7% over van het UWV naar een private verzekeraar, terwijl onder grote werkgevers meer dan een kwart (27%) die stap maakte. Bijna een vijfde (17%) van de werkgevers keerde terug naar het UWV.

“Wanneer je als werkgever eigenrisicodrager wordt, neem je ook verplichtingen op je,” verklaart Rijnbeek. “Grote werkgevers hebben vaak wel de middelen om hier mee om te gaan, maar in het mkb is dat anders. Bij het UWV betalen ze minder premie, zijn de administratieve verplichtingen beperkt en hebben ze totaal geen omkijken naar de begeleiding van (ex-)werknemers.”

Overstappen
De opgeleefde interesse in private WGA-verzekeringen laat volgens Aon zien dat marktwerking tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. “Natuurlijk betaalt de werkgever linksom of rechtsom zelf voor de WGA-uitkering van de werknemer,” aldus Rijnbeek. “Maar concurrentie tussen verzekeraars onderling en verzekeraars met het UWV leidt wel tot betere dienstverlening en betere premies. Met de juiste keuze kunnen werkgevers soms wel honderdduizenden euro’s per jaar aan premie besparen.”

Aon adviseert werkgevers die hun opties nog niet hebben onderzocht, dit zo snel mogelijk alsnog te doen. De eerstvolgende overstapmomenten zijn 1 juli 2017 en 1 januari 2018.

Over Aon
Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen.

In Nederland heeft Aon negen vestigingen met 1.660 medewerkers en maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.