Netherlands

Aon noteert hogere omzet in 2017

Overname UMG draagt bij aan sterke cijfers​
 

Rotterdam, 25 juli 2018 – Risico- en verzekeringsadviseur Aon Nederland heeft in 2017 een omzet gerealiseerd van 376,5 miljoen euro. Dat is een stijging van 64 procent ten opzichte van 2016. Vooral de overname van Unirobe Meeùs Groep (UMG) droeg bij aan de sterke cijfers. Met de overname van UMG versterkt Aon zijn positie in de steeds verder consoliderende verzekeringsmarkt.

De overname van UMG door Aon in 2017 was de grootste in zijn soort in de Nederlandse intermediaire markt. “We brengen met deze overname het beste van twee werelden bij elkaar om sámen een nog hogere kwaliteit van diensten te kunnen leveren,” vertelt Marc van Nuland, country manager bij Aon Nederland. “Naar verwachting is de integratie van UMG in de loop van 2019 rond.”

Aon is nu een grotere speler op de Nederlandse markt. “Door de schaalgrootte en het internationale netwerk beschikt Aon over nog meer mogelijkheden om de beste oplossingen te bieden voor klanten. Daarnaast breiden we ons productportfolio en dienstverlening verder uit voor onze klanten.”

Blijven investeren
“We zijn blij met de groei en het verstevigen van onze positie als risico- en verzekeringsadviseur,” vervolgt Van Nuland. “Daardoor kunnen we blijven investeren in technologie, talent en innovatie. Zo hebben we veel geïnvesteerd in strategische gebieden zoals Cyber, Health & Benefits en Marine om onze specialistische diensten verder te ontwikkelen. Daarnaast ligt de focus op het Young Talent Programma waarmee we talenten de kans geven zichzelf binnen de verschillende afdelingen van Aon te ontwikkelen.

Naamswijziging
Onderdeel van de overname is dat alle labels van Aon én merken van UMG, waaronder Meeùs, IAK en Kröller voortaan verdergaan onder de naam Aon. Zo is voor klanten duidelijk dat alle voor hen relevante expertise voortaan te vinden is onder één en hetzelfde dak.

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing en staat klanten bij als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 15 locaties met 2.600 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.