Netherlands

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht gedaald

 

Schok begin februari deels hersteld

Rotterdam, 1 maart 2018 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari gedaald van 111% naar 110%. Het inklappen van de aandelenkoersen begin februari is deels hersteld en wordt verder gecompenseerd door de verder stijgende rente. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 107%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd marktleider op het gebied van risk, retirement en health, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Rente gestegen, verplichtingen gedaald
De rente steeg in februari licht over vrijwel de gehele linie, gemiddeld met circa 2 basispunten.

De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalde van 2,6% naar 2,5%. Per saldo daalde de waarde van de verplichtingen met ongeveer 0,3%.

De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden – bleef stabiel ondanks het feit dat een lagere dekkingsgraad door een hogere vervangen is.

Vermogen gedaald
Het vermogen van pensioenfondsen klapte begin februari in. Angst voor overwaardering leidde aan het begin van de maand een forse daling van de aandelenkoersen in. Aan het eind van de maand waren die koersen weer grotendeels hersteld. Door de rentestijging daalde de vastrentende waardenportefeuille met 0,2%. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een verlies van 2,1%. De opkomende markten boekten een negatief resultaat van 2,6%. Onroerend goed daalde in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen daalde per saldo met 1,1%.

Rente blijft onderwerp van discussie
Door de gestegen rente hebben de pensioenfondsen weer wat buffers. Dat het herstel fragiel blijft, blijkt onder meer uit de aandelencrash aan het begin van de maand. Ondanks de rentestijging in de afgelopen maanden is de verwachting dat de lage rente voorlopig aanhoudt. "De cijfers van februari laten wederom een lichte stijging van de rente zien," stelt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Hewitt. "Desondanks is de rente nog steeds historisch laag. Dat lijkt ook de komende jaren zo te blijven. Pensioenfondsen zullen daar rekening mee moeten houden."

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing én is er als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 31 locaties met 2.900 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.