Netherlands

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt verder

 

Indexatie komt serieus in beeld

Rotterdam, 1 februari 2018 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in januari gestegen van 108% naar 111%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg met één procentpunt van 106% naar 107%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Rente gestegen, verplichtingen gedaald
De rente steeg in januari over vrijwel de gehele linie, gemiddeld met circa 13 basispunten. Met name op de looptijden van 4 tot 10 jaar was de stijging fors. Oorzaak zijn de goede economische ontwikkelingen, de gestegen inflatieverwachtingen en de uitspraken van Draghi.

De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef in januari stabiel op 2,6%. Per saldo daalde de waarde van de verplichtingen met ongeveer 2%.

De beleidsdekkingsgraad steeg met één procentpunt omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft en lagere dekkingsgraden vervangen zijn door hogere.

De beleidsdekkingsgraad is met een procentpunt gestegen, omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft en lagere dekkingsgraden vervangen zijn door hogere.

Vermogen gestegen
Het vermogen van pensioenfondsen steeg eveneens in januari, zij het beperkt. Door de rentestijging daalde de vastrentende waardenportefeuille met 0,4%. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een winst van 1,5%. De opkomende markten boekten een fors resultaat van 4,4%. Onroerend goed daalde in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 0,4%.

Rente onderwerp van discussie
Grote beleggers voorspellen dat de lage rente nog jaren aanhoudt. Vanwege onvrede over de impact van de lage rente op pensioenfondsen stond de rekenrente vorige week ter discussie in de Tweede Kamer. Terwijl veel oppositiepartijen pleiten voor een hogere rekenrente, wil de coalitie toewerken naar een geheel nieuw stelsel. De bal voor de ontwikkeling daarvan ligt echter bij de sociale partners. Welke kant het opgaat, lijkt voorlopig nog niet gezegd.

“De cijfers van januari laten zien dat de gestegen rente een grote impact heeft,” stelt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Hewitt. “Maar ondanks de recente stijging, bevindt de rente zich op een historisch laag niveau en dat lijkt de komende jaren zo te blijven. Pensioenfondsen zullen daar dan ook rekening mee moeten houden.”

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing én is er als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 31 locaties met 2.900 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.