Netherlands

Dekkingsgraad pensioenfondsen verder gedaald

 

Herstel blijft fragiel

Rotterdam, 3 april 2018 – De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart gedaald van 110% naar 108%. De rente daalde en aandelenbeurzen kregen klappen te verduren. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg van 107% naar 108%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd marktleider op het gebied van risk, retirement en health, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Rente gedaald, verplichtingen gestegen
Na de opleving van de rente aan het begin van het jaar, daalde de rente in maart gemiddeld met ongeveer 12 basispunten. Oorzaak hiervan is de onrust op markten als gevolg van de protectionistische maatregelen van de Amerikaanse president Trump. 

De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef stabiel op 2,5%. De waarde van de verplichtingen steeg per saldo met ongeveer 2,5%.

De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden – steeg met één procentpunt van 107% naar 108%, omdat lagere dekkingsgraden door een hogere vervangen zijn. 

Vermogen gedaald
Het vermogen van pensioenfondsen steeg marginaal. Door de rentedaling steeg de vastrentende waardenportefeuille met ruim 2%. Dit droeg meer bij aan het rendement dan de daling van de aandelen. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een verlies van ruim 4%. In opkomende markten waren de aandelenresultaten vrijwel even slecht. Onroerend goed steeg juist in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met ongeveer 0,3%.

Herstel blijft fragiel 
“Hoewel de pensioenfondsen er een stuk beter voor staan dan een jaar geleden, blijkt ook nu weer hoe kwetsbaar het herstel is,” stelt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. Recente cijfers tonen aan dat de fondsen met tekorten de grotere fondsen zijn. Juist zij zullen voelen dat de gemiddelde dekkingsgraad nu met twee procentpunt terugvalt. Kortingen zijn daarbij niet uitgesloten. 

Driessen wijst ook op de grote onzekerheden op de aandelenmarkten met groeiende zorgen over handelsconflicten en aangekondigde stakingen. “De rente bevindt zich nog steeds op een historisch laag niveau. Pensioenfondsen moeten rekening houden met deze lastige economische omstandigheden. Dat geldt helemaal voor de pensioenfondsen die zich nog steeds in de gevarenzone bevinden.” 

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing en staat klanten bij als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 31 locaties met 2.900 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.