Netherlands

Nederlandse organisaties worstelen met risicobeheersing

 

- Bedrijfsonderbreking belangrijkste risico
- Klimaatverandering opvallende afwezige in risico top10; gevolgen hiervan wél een belangrijke factor

Rotterdam, 20 juni 2019 - Nederlandse organisaties zijn door hun internationale karakter extra vatbaar voor risico’s in de huidige complexe en dynamische markt. Met name zaken die te maken hebben met continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals bedrijfsonderbrekingen en de leveranciersketen, worden door hen als een risico gezien waarvan het belang snel toeneemt.

Dat blijkt uit de Global Risk Management Survey 2019 van risico- en verzekeringsadviseur Aon. Voor het onderzoek zijn wereldwijd 2.672 risicomanagers ondervraagd, waarvan 60 risicoverantwoordelijken bij Nederlandse organisaties zoals CRO’s, CFO’s en riskmanagers. Aon voert dit onderzoek sinds 2007 elke twee jaar uit.

Nederland vatbaar voor snel veranderende markt

Het overzicht met de meest genoemde risico’s voor de Nederlandse markt laat een ander beeld zien vergeleken met de wereldwijde rangschikking. Opvallend is dat snel veranderende marktfactoren de Nederlandse top tien zijn binnengekomen (plek negen). Wereldwijd staat dit risico op nummer drie, maar ook Nederlandse organisaties, vaak internationaal opererend, zien dat de toegenomen volatiliteit en onderling verweven marktfactoren een grote impact kunnen hebben op hun business.

De link met het buitenland wordt verder duidelijk door de nummer één en tien in de ranking. Bedrijfsonderbreking wordt in Nederland gezien als grootste risico, terwijl ook onderbreking van de aanvoerketen een plek bij de belangrijkste risico’s krijgt. Dit laatste is wereldwijd gezien niet het geval. De positie van Nederland als distributieland wordt hiermee eens te meer duidelijk.

Een ander opvallend punt is de nummer vijf in de Nederlandse top tien: het aantrekken en behouden van toptalent. Dit laat zien dat het economisch relatief goed gaat en bedrijven zich in Nederland op dit vlak verhoudingsgewijs meer zorgen maken. Talent is immers schaars en belangrijk om aan boord te houden. Wereldwijd gezien ontbreekt dit punt bij de belangrijkste risico’s.

De top tien risico’s wereldwijd en in Nederland

  Wereldwijd Nederland
1 Economische achteruitgang Bedrijfsonderbreking
2 Reputatieschade Reputatieschade
3 Snel veranderende marktfactoren Cyberaanvallen / datalekken
4 Bedrijfsonderbreking Economische achteruitgang
5 Toenemende concurrentie Aantrekken/behouden van toptalent
6 Cyberaanvallen / datalekken Grondstofprijzen
7 Grondstofprijzen Cash flow / liquiditeitsrisico’s
8 Cash flow / liquiditeitsrisico’s Onvoldoende innovatief vermogen
9 Onvoldoende innovatief vermogen Snel veranderende marktfactoren
10 Veranderende wet- en regelgeving Onderbreking van de distributie- / aanvoerketen

De top tien risico’s uit de Global Risk Management Survey 2019, wereldwijd en voor Nederland

De impact van reputatierisico, cyber en klimaatverandering

Ook opmerkelijk is dat cyberrisico’s in Nederland belangrijker worden ingeschat dan op wereldwijd niveau. Dat kan te maken hebben met de mate waarin organisaties hiermee te maken hebben gehad. Onder de wereldwijde respondenten was dit 16%, in Nederland ruim één op de drie (35%). De cyberdreiging in ons land is reëel en heeft grote gevolgen voor de continuïteit van bedrijven, zo bleek eerder al uit bijvoorbeeld het incident in 2017 waarbij het Petya-computervirus een deel van de Rotterdamse haven platlegde. In dit typisch voorbeeld is de interconnectiviteit van de risico’s van bedrijfsonderbreking en cyber interessant, met name ontstaan door de digitalisering van het bedrijfsleven en de toeleveranciersketen," zegt Alex van den Doel, managing director van Aon Global Risk Consulting.

Digitalisering is ook een van de belangrijkste redenen van de hoge notering van reputatierisico. Door de impact van social media is de impact van reputatierisico verdubbeld. Mede daardoor staat reputatierisico wederom in de top drie, nu op de tweede plaats. "Hoewel er meer bewustzijn is voor het belang van risk management en er betere hulpmiddelen beschikbaar zijn, blijven reputatierisico’s een van de grootste zorgen voor bedrijven," zegt Van den Doel.

Een opvallende afwezige in de top tien is klimaatverandering. Risicoverantwoordelijken in Nederland en daarbuiten noemen dit niet als een van de belangrijkste risico’s. "Opvallend, want in de lijst van het World Economic Forum staat dit op nummer één. Nederlandse organisaties zouden dit écht hoger op de agenda moeten zetten en bepalen wat de impact van bijvoorbeeld een grote kans op overstromingen is op hun bedrijfsvoering”, zegt Van den Doel. “We zien in de Nederlandse rangschikking wel dat de gevolgen van klimaatverandering indirect genoemd worden, bijvoorbeeld als het gaat om de leveranciersketen, grondstofprijzen en bedrijfsonderbrekingen."

Integrale aanpak

Veel van de risico’s uit de top tien zijn erg lastig verzekerbaar en beïnvloeden elkaar onderling. Organisaties worstelen dan ook met het managen van deze risico’s. Van den Doel: "Zeker in Nederland is dit het geval. Ons land kent veel internationale bedrijven en aanvoerketens die de hele wereld bestrijken. Dat vraagt om een integrale aanpak van risicomanagement waarin IT, finance, Business Continuity Management, crisismanagement, veiligheidsmanagement, verzekeringen en compliance meegenomen worden. Daarnaast is het cruciaal dat er hierbij veel aandacht is voor wat er bij partners in de keten kan misgaan."

Seminar op 8 juli met presentatie van de resultaten

Aon geeft op 8 juli een verdere toelichting op de resultaten. In drie sessies wordt dieper ingegaan op specifieke resultaten en is er ruimte voor discussie over de belangrijkste Nederlandse conclusies. Aanmelden kan hier.

 

[Error loading the control 'eloquadownloadform', check event log for more details]