Netherlands

Proef deelmobiliteit: verzekering van voertuig naar bestuurder

 
  • Innovatieve verzekeringsoplossing moet ‘deelmobiliteit’ zowel voor aanbieder als gebruiker toekomstbestendig maken
Rotterdam, 1 december 2021 - De toekomstbestendigheid van deelmobiliteit (huren van voertuigen) voor zowel aanbieder als gebruiker staat onder druk door het schadeverloop van deelvoertuigen, zoals scooters en auto's. Risico- en verzekeringsadviseur Aon pakt dit probleem op en start (binnenkort) met een proeftuin waarin geëxperimenteerd wordt met een rijbewijsverzekering. In deze proeftuin, waar ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), gemeente Rotterdam, RDW, Vattenfall, SafeDrivePod, Loyens & Loeff en MS Amlin bij betrokken zijn, wordt de verzekering verschoven van (de eigenaar van) het voertuig naar de bestuurder. Dit moet op basis van analyse van geanonimiseerde voertuig- en berijdersdata leiden tot een gunstiger schadeverloop.


Aan het eind van de proef, die minimaal drie maanden duurt, houdt het ministerie van I&W samen met Aon een seminar over de verzekerbaarheid van deelmobiliteit om de resultaten bekend te maken.

Scheefgroei tussen premie en schade
De verzekerbaarheid van deelmobiliteit en -platformen staat al geruime tijd onder druk. Terwijl de vraag naar deelvoertuigen toeneemt, kampen veel van dit soort voertuigen zoals (elektrische) scooters met schade. Hierdoor is voor verzekeraars de verhouding tussen premie en schade scheefgegroeid.

Staatssecretaris Steven van Weyenberg (I&W): “Deelmobiliteit is niet alleen belangrijk voor duurzaamheid en het betaalbaar houden van vervoer voor iedereen, het helpt ook slimmer om te gaan met de toch al schaarse ruimte in steden. Daarom wil het ministerie helpen om drempels voor deelvervoer weg te nemen, daarbij hoort ook het betaalbaar houden van de verzekering. Met deze proef kunnen we digitale mogelijkheden testen en de verzekeringsbranche stimuleren om een passend en houdbaar verzekeringsproduct te ontwikkelen.”

Verantwoord rijgedrag belonen

Volgens Evert-Jeen van der Meer, industry director Mobility bij Aon moet daarom niet langer de verzekering bij het voertuig, maar bij de huurder/bestuurder komen te liggen: “Het is onze visie dat verantwoord en veilig rijgedrag transparant en beloond moet worden. Dit is precies waar we in de proeftuin mee willen experimenteren. Een huurder van een deelvoertuig moet de financiële consequenties van onverantwoord rijgedrag of het onzorgvuldig omgaan met deze voertuigen financieel voelen. Ik verwacht echt dat we hierdoor veel minder schade aan deelvoertuigen gaan zien en dat we mensen stimuleren om veilig aan het verkeer deel te nemen.”
 

Risicoprofiel koppelen aan het rijbewijs
Als de proef slaagt, wil Aon eerst ervaring opdoen met het verzekeren van het cascorisico van gehuurde voertuigen via een persoonlijke mobiliteitsverzekering gekoppeld aan ID of rijbewijs.

In de proeftuin zal daarom worden geëxperimenteerd met het verzamelen van voertuig- en berijdersdata en deze te koppelen aan schadedata. Als blijkt dat iemand ‘veel’ schade rijdt, kan deze persoon een hogere premie krijgen, worden geblokkeerd of kan ervoor gezorgd worden dat hij alleen maar toegang heeft tot bijvoorbeeld een e-bike. Andersom geldt ook dat indien de bestuurder schadevrij rijdt en veilig rijgedrag laat zien dit een gunstig effect heeft op de premie.

De toekomst van deelmobiliteit in de praktijk gebracht
Deze proeftuin deelmobiliteit is een publiek-private samenwerking waarin stakeholders verschillende slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit in één app testen. 

Van der Meer: “De ideeën over experimenten of proeven op het gebied van duurzame, betaalbare en veilige mobiliteit bestaan al langer, maar dit is één van de eerste concrete projecten. In deze proeftuin bundelen partijen hun kennis en expertise en zal er een schat aan relevante data voor verdere analyse beschikbaar komen. Het RDW volgt deze proeftuin met interesse o.a. vanwege de koppeling van het verzekeringsregister aan het rijbewijs maar ook de ontwikkeling van het mobiele rijbewijs. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze proeftuin deelmobiliteit verzekerbaar houden en onze kennis en ervaringen ook kunnen gebruiken voor de verhuurmarkt waar de verzekerbaarheid inmiddels ook een probleem wordt.”