Netherlands

Verzekeringsoplossingen voor e-share mobility

 

Doe mee aan de e-share-proeftuin

Om verkeersslachtoffers te beschermen, zijn in het verleden verkeersverzekeringen in het leven geroepen. Fietsers, bestuurders van auto’s, trams, treinen en andere verkeersdeelnemers zijn daarom verplicht zich te verzekeren voor het voertuig dat zij besturen.


Verplicht verzekerd

Die verplichting geldt ook op het moment dat het voertuig niet van u is, maar dat u wel bestuurt. Wanneer u tijdelijk een auto huurt, bijvoorbeeld voor een vakantie of een verhuizing, wordt deze verzekering door de verhuurder geregeld.

Eén voertuig, meerdere bestuurders

Bij deelplatformen voor mobiliteit gaat dat net zo. De laatste jaren winnen deze enorm aan populariteit en bieden ze steeds meer verschillende vormen van vervoer aan, zoals auto’s, scooters en e-bikes. Verzekeringstechnisch gezien is dit nog best lastig, omdat één voertuig door diverse bestuurders gebruikt wordt, met allemaal hun eigen rijgedrag.

Verzekerbaarheid in gedrang

Al jaren stijgen de premies en eigen risico’s van deze verplichte verzekeringen van verhuurbedrijven en deelplatformen. De verzekerbaarheid komt daarmee dusdanig in het gedrang dat het gebruik van deelplatforms in gevaar komt. Aon is door diverse stakeholders, waaronder het Ministerie van I&W, gevraagd om op zoek te gaan naar alternatieve verzekeringsoplossingen.

Lancering innovatieve verzekeringsoplossingen

De Green Deal Autodelen is een samenwerkingsinitiatief tussen de Rijksoverheid, gemeenten, belangenorganisaties, aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen en verzekeraars om de kansen voor autodelen te vergroten en belemmeringen weg te nemen. Binnen deze werkgroep lanceert Aon haar innovatieve verzekeringsoplossing. Wij verwachten dat bestuurders veiliger rijgedrag zullen laten zien wanneer zij zichzelf kunnen verzekeren tegen verkeersrisico’s. Uiteindelijk zal dit een daling in het schadeverloop van de voertuigen bij de verhuur- en deelplatformen tot gevolg hebben, en daardoor dus lagere verzekeringspremies.

Test begint in Rotterdam

Aon gaat deze verzekeringsoplossing testen in een proeftuin met diverse voertuigen. Wij verzamelen data van voertuigen en bestuurders die ervoor gekozen hebben om zelf verzekerd te zijn tijdens het besturen van het gehuurde voertuig. 

Proeftuin start in december

De markt van het autodelen is de laatste jaren fors gegroeid. In 2020 waren er al 730.000 autodelers en 64.312 deelauto’s in Nederland. In vergelijking met de rest van de wereld groeit het aantal deelscooters in Nederland het snelst en zal het aan het einde van dit jaar richting de 10.000 voertuigen gaan. Aon is van mening dat de verzekering geen belemmering mag vormen voor het volwassen worden van deze explosief groeiende markt van e-mobiliteit. Het ministerie I&W support daarom de verzekeringsoplossing van Aon. De proeftuin begint in december 2021, in kwartaal 2 van 2022 zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden.

Wilt u ook deelnemen aan de e-share proeftuin?

Wilt u ook deelnemen aan de e-share proeftuin? Vul dan uw gegevens in onderstaand formulier in. Dan ontvangt u meer informatie over de bestuurdersverzekeringen en een korte enquête.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.