Netherlands

Eerlijke verdeling van verzekeringskosten bij deelmobiliteit door de rijbewijsverzekering

 
  • Verzekerbaarheid deelscooters steeds lastiger door hoge schadelast
  • Verzekeringsoplossing ook geschikt voor autoverhuur

Rotterdam, 16 februari 2023 - Uit onderzoek blijkt dat de introductie van de rijbewijsverzekering zorgt voor een betere verdeling van de stijgende verzekeringskosten als je een auto huurt of met anderen deelt. Ook geeft deze innovatieve rijbewijsverzekering een impuls aan publieke waarden als bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, veiliger rijgedrag en betaalbaar vervoer voor iedereen. Dat stelt Aon (NYSE: AON), toonaangevend wereldwijd professioneel dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen.

Aon deed in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onderzoek naar de introductie van deze verzekeringsoplossing (Rapport Onderzoek Mobiliteitsverzekering). Om de potentie van deze verzekeringsoplossing te onderzoeken verzamelde en analyseerde Aon data van verschillende stakeholders uit de verhuur- en deelmobiliteitsmarkt.

Daadwerkelijke bestuurder aansprakelijk
De innovatie van deze oplossing zit in het verleggen van het aansprakelijkheidsrisico van de eigenaar van het voertuig naar degene die ook daadwerkelijk het voertuig bestuurt. De bestuurder kan vervolgens dit zogenaamde verkeersrisico verzekeren en invloed uitoefenen op de hoogte van zijn of haar verzekeringspremie.

Huur- en deelmobiliteitsmarkt staan onder druk
Naast verhuurbedrijven kampen ook aanbieders van deelauto's, -scooters en -fietsen (deelplatforms) met een hoge schadelast. Dit wordt vaak veroorzaakt door onveilig rijgedrag van bestuurders. Verzekeraars hebben steeds meer moeite om deze voertuigen te verzekeren en zien het rendement van verzekeringen teruglopen. Dit werkt door op de verzekeringsvoorwaarden en premies voor mobiliteitsaanbieders, die de stijgende kosten in een hevige concurrerende markt niet altijd kunnen doorberekenen in hun tarieven. Dat is zorgelijk, omdat de overwegend elektrische deelvoertuigen een belangrijke bijdrage vormen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, met name in steden.

Rijbewijsverzekering impuls voor deelmobiliteit
“Daarom is het moment aangebroken om anders naar de verzekering van aansprakelijkheid in deze groeiende markt te kijken. Een rijbewijsverzekering kan de oplossing vormen. Hierbij wordt degene die het voertuig bestuurt namelijk aansprakelijk. De verzekering dekt schade aan het voertuig en schade die door dit voertuig aan derden is veroorzaakt”, aldus Evert-Jeen van der Meer, industry director Mobility bij Aon.

Uit het onderzoek blijkt dat er vier belangrijke aanknopingspunten zijn om de rijbewijs verzekering te lanceren:

  • Lagere (verzekerings-)kosten. CommerciĆ«le verhuurders en deelplatforms van deelvoertuigen zien deze verzekeringsoplossing als een kans om de kosten te beheersen.
  • Een verbeterde verzekerbaarheid. De verhuurmarkt wordt aantrekkelijker voor meer verzekeraars wanneer de schadelast hierdoor afneemt.
  • Stimulans van (het gebruik van) deelmobiliteit. Gebruikers sluiten online een verzekering af en worden beloond (met een lagere premie) voor goed rijgedrag. Het idee om afgerekend te worden op het eigen rijgedrag, sprak 75% van de respondenten aan.
  • Een verhoogde verkeersveiligheid. Uit een groep van 791 respondenten geeft 30% aan veiliger te gaan rijden als hun premie door het rijgedrag wordt bepaald.

Evert-Jeen van der Meer heeft hoge verwachtingen van de introductie van een rijbewijsverzekering: “De uitkomsten van het onderzoek gaven aan dat het noodzakelijk is om een proeftuin te starten. Ook het inrichten van een robuust registratiesysteem door de RDW is onderdeel van de proeftuin. In dit systeem wordt de gebruiker van de verzekering geregistreerd met een koppeling naar het rijbewijs. In de kern is deze verzekeringsoplossing een pay-how-you-drive-verzekering. Door veilig rijgedrag en zorgvuldige omgang met het deelvoertuig heeft de gebruiker namelijk zelf invloed op de verzekeringskosten per rit. Door het verkeersrisico te verleggen naar de gebruiker verwachten wij dat er veiliger wordt gereden en het voertuig netjes wordt geparkeerd.”

Proeftuin als vervolgstap
In de publiek- private proeftuin, met 700 deelnemers, die binnenkort start wil Aon het berichtenverkeer tussen de hiervoor ontwikkelde deelmobiliteitsapp en de database van de RDW testen. Daarnaast is het doel om op grote schaal te leren wat de proefpersonen ervaren nu ze zelf het ‘verkeersrisico’ verzekeren maar ook aansprakelijk worden voor schade aan het deelvoertuig. De verzamelde data uit onder andere de voertuigen en de app worden in overeenstemming met de AVG geanalyseerd en genereren een actueel risicoprofiel per gebruiker.

Leonique van Houwelingen, CEO Aon Nederland vindt de timing van deze verzekeringsoplossing perfect: “De vele mobiliteitsinnovaties passen niet meer in de huidige wet- en regelgeving. Het wordt tijd dat we als verzekeringsindustrie verder kijken en ons richten op de nieuwe risico’s die in de deeleconomie ontstaan en onze bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.”

Tijdens de door IenW georganiseerde conferentie ‘Mobiliteitsvernieuwing’ op 16 februari 2023 maakt Aon de resultaten van het onderzoek bekend. Het advocatenkantoor Loyens & Loeff gaat in op de juridische toetsing en het deelplatform Check geeft inzage in ‘userprofielen’. Tenslotte maakt de Mobiliteitsfabriek de start bekend van de proeftuin.