Netherlands

Rapport Onderzoek Mobiliteitsverzekering

 

Deelmobiliteit vraagt om nieuwe manier van verzekeren

Download het rapport
 

Mobiliteit verandert snel in Nederland. We zien een grote verschuiving van bezit naar verhuur of deelgebruik van auto’s, scooters en e-steps. Hoe toekomstbestendig is deze groeiende markt van deelmobiliteit van twee- en vierwielige motorvoeruigen? Is de huidige wet- en regelgeving nog goed toepasbaar op de mobiliteit in de nieuwe economie? Kunnen we mobiliteit op dezelfde manier blijven verzekeren? Aon stelt dat het daarom tijd is voor een nieuwe vorm van mobiliteitsverzekering.

 
 

Toekomstbestendigheid van deelmobiliteit

Met het Rapport Onderzoek Mobiliteitsverzekering willen wij een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken en verzekerbaar houden van het ecosysteem van deelmobiliteit. De focus ligt hierbij op het vergroten van de verkeersveiligheid. Het rapport is geschreven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding was de uitnodiging vanuit dit ministerie om deel te nemen aan de werkgroep ‘Verzekeringen’ met daarin vertegenwoordigers uit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, deelmobiliteitsplatforms vanuit Green Deal Autodelen, commerciële verhuur bedrijven en het Verbond van Verzekeraars.

Alternatieve verzekeringsoplossing

Binnen deze werkgroep dachten wij na over een alternatieve verzekeringsoplossing en lanceerden Aon het idee van een Rijbewijsverzekering later omgezet naar de ‘Mobiliteitsverzekering’. De innovatie van deze oplossing zit in het verleggen van het aansprakelijkheidsrisico naar degene die ook daadwerkelijk het voertuig bestuurt.  De bestuurder kan vervolgens dit zgn. verkeersrisico verzekeren en invloed uitoefenen op de hoogte van zijn of haar verzekeringspremie. Bij deze publiek-private samenwerking is er intensief samengewerkt met de RDW en de Mobiliteitsfabriek om de verzekering op persoonsniveau in te richten, gekoppeld aan het rijbewijs of ID. Met dit onderzoek willen wij aantonen dat het traditioneel verzekeren van een motorvoertuig niet meer past in het huidige tijdsbeeld en dat de onderzochte verzekeringsoplossing de verkeersveiligheid sterk zal verbeteren. Immers de bestuurder van een gehuurd motorvoertuig is niet meer anoniem. Veilig rijgedrag wordt beloond met een lage premie. Onveilig rijgedrag in combinatie met het veroorzaken van schade aan of door het gehuurde motorrijtuig resulteert in een hoge premie.

Rapport gelanceerd tijdens I&W conferentie Mobiliteitsvernieuwing

Ons rapport is gelanceerd tijdens de Conferentie 'MaaS, hubs en deelmobiliteit - mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ op donderdag 16 februari 2023. Een evenement voor projectontwikkelaars, gebiedsontwikkelaars, vastgoedprofessionals, stedenbouwkundigen, overheden (beleid en beheer), mobiliteitsexperts en -dienstverleners, en verkeerskundigen. De conferentie werd georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en partners en maakt deel uit van het Jaarprogramma 2023 van het DMI-ecosysteem.


 

Meer dan alleen verzekerbaarheid van deelmobiliteit

De door ons onderzochte verzekeringsoplossing appelleert aan maatschappelijke uitdagingen zoals:

  • Verzekerbaarheid
  • Misbruik door criminelen
  • Opbouw van persoonlijk risicoprofiel
  • Verkeersveiligheid
  • Deeleconomie
  • Duurzaamheid
 

Download het rapport

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.