Netherlands

Aanbouw

 

Continuïteit van een scheepswerf tijdens het (ver)bouwen van schepen is essentieel voor het tijdig kunnen leveren.

Het beheersen van risico's is van het grootste belang. Door beperkte marges is een schade of verkeerde uitvoering zeer bepalend voor uw succes als onderneming. En dat is waar het om draait.De marktomstandigheden voor u zijn moeilijk mede vanwege de productie vanuit lagelonenlanden. Kwaliteit en specialisme betalen zich nog steeds uit. Daardoor blijft uw organisatie gezond. Het afdekken van risico's levert daar een belangrijke bijdrage aan.

 

Aanbouw

Oorzaken, gevolgen en oplossingen