Netherlands

Bankier

 

Oplossingen

Analyse & advies
De specialisten van Aon komen in het offertetraject door persoonlijke gesprekken met u tot een analyse over het te verzekeren risico. Rekening houdend met wetgeving, marktwerking, toezichthouders wordt een maatwerkadvies gemaakt. Door in het analyseproces reeds verkennende gesprekken te voeren met verzekeraars ontstaat er vrij snel een maatwerkproduct met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Na uitvoerig overleg met u en verzekeraars zal Aon een maatwerkproduct aanbieden. Dit voldoet aan uw wensen en eisen, die van de (eventuele) toezichthouder en die van de wetgever. Door deze methode kunt u snel en doeltreffend beslissen. Na het afsluiten van de verzekering zal Aon proactief de verzekering up-to-date houden. Zo ontstaat er een dynamisch proces dat recht doet aan uw wensen en eisen en voorziet in een adequate dekking. Dus niet alleen aan het begin maar ook tijdens de looptijd van de polis, maar ook tijdens de verlenging en de jaren daarna.

Passende productvoorwaarden
De bankierspolis dekt financieel verlies door werknemersfraude, externe fraude (computerfraude), fouten en vergissingen van werknemers, verlies van documenten en data, verweerskosten tegen aanspraken van derden, kosten ter voorkoming van reputatieschade, schadebehandelingskosten en onderzoekskosten. Aon integreert op een unieke manier kennis die nodig is vanaf risico-analyse tot en met schadeafwikkeling. Er is een dedicated sectorspecifiek schadeteam. Ook is er een dedicated team ter begeleiding en advisering van de juiste polisvoorwaarden en zorgt voor uw maatwerkaanpak. Onze risicomanagement-specialisten voor de financiële sector voeren risico-analyses uit en zorgen voor begeleiding bij complexe risico's zoals een beursgang. Ook begeleiden zij mergers & aquisitions.

Actualiteit & service
Gedurende de looptijd van de polis en jaarlijks bij verlenging van de polis controleren de specialisten van Aon de polis. Wet- en regelgeving, veranderende omstandigheden binnen uw organisatie en de bankiersmarkt worden beoordeeld. Aon maakt gebruik van zeer geavanceerdere analysesoftware om uw situatie te benchmarken met data en informatie van vele honderden bankiers in de wereld. Met toezichthouders zoals de AFM bespreken welke gedragslijnen er gelden voor onze klanten, hoe polissen worden beoordeeld en aan welke eisen minimaal moet worden voldaan om goedgekeurd te blijven. Dit is voor onze financiële markt specialisten dagelijks werk, waardoor u profiteert van veel kennis en ervaring.

Begeleiding bij schade
Aon heeft gespecialiseerde schadebehandelaars voor financiële instellingen die zich toewijden aan de behandeling van schade. Zij zijn zeer deskundig en kennen de markt en haar risico's en mogelijke schade als geen ander. Daardoor helpen zij u uitstekend in geval van schade. Gevoelige informatie is alleen beschikbaar voor dit team; de integriteit blijft daardoor gewaarborgd. Hun deskundigheid maakt ze uitermate geschikt om u te helpen in het verdedigen tegen aanspraken van derden. Ook helpen zij bij het voorkomen of herstellen van reputatieschade. Zij monitoren het schadeproces, eventuele rechtzaken, verweren en uitspraken continu.