Netherlands

Offshore Crew

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon biedt leveranciers en werkgevers van personeel voor de maritieme sector een pakket aan bemanningsverzekeringen aan die veelal voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Door middel van een risicoanalyse brengt Aon uw contractuele verplichtingen als werkgever en de daarbij behorende risico’s in kaart. Op basis van deze analyse biedt Aon een verzekeringspakket aan voor zorg, invaliditeit, overlijden, repatriëring en verlies van persoonlijke eigendommen. Dit pakket is in overeenstemming met de internationale verdragen voor nautisch personeel.

Passende productvoorwaarden
Een crew cover verzekering dekt zowel de reguliere als ook de ongevalsgerelateerde ziektekosten tijden de periode op zee. Daarnaast keert deze verzekering een bedrag uit als ziektegeld tijdens arbeidsverzuim of bij overlijden. Persoonlijke eigendommen van uw bemanningsleden zijn gedekt tegen diefstal of vermissing. Evacuatiekosten en kosten voor vervangen van een crew member kunnen meeverzekerd worden.

Actualiteit & service
Aon beschikt over een wereldwijd netwerk. Hierdoor springen we gemakkelijk in op calamiteiten en plotselinge ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke begeleiding bij een lokale herkeuring voor arbeidsongeschiktheid of begeleiding bij een ziekenhuisopname.

Begeleiding bij schade
Aon draagt zorg voor een uitgewerkte schadeprocedure bij spoedeisende en niet spoedeisende zorg. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Wij treden namens u op bij onduidelijkheden ten aanzien van uitkeringen. Zo verloopt de schadeafhandeling soepel en bent u verzekert van de beste uitkomst.

 

 

Volg Aon