Netherlands

Beursgang

 

Teleurgestelde beleggers door tegenvallende resultaten na uitgifte van aandelen en obligaties kunnen claims indienen bij uw bedrijf.

De maatschappij verhardt en verzakelijkt. Wet- en regelgeving neemt toe. Een beursgang is een niet alledaagse gebeurtenis en verplicht de organisatie om heel gedetailleerd en nauwkeurig te informeren over de toekomst van het bedrijf. Daarom is het belangrijk om de risico's hieromtrent goed in beeld te hebben en zo goed mogelijk af te dekken. Aon helpt uw bedrijf hierbij. We inventariseren de risico's en zorgen voor passende verzekeringen. Wij begrijpen dat u investerings-mogelijkheden wilt creëren door een beursgang. En juist niet dat mogelijke claims uw bedrijfsresultaat aantasten. Vanzelfsprekend wilt u dat bestuurders, commissarissen en andere betrokkenen niet geconfronteerd worden met eventuele negatieve financiële gevolgen. Een succesvolle introductie, daar gaat het om.

 

Beursgang

Oorzaken, gevolgen en oplossingen