Netherlands

Beursgang

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon kent de risico's in de diverse sectoren en typen organisaties en beoordeelt vanzelfsprekend uw specifieke risico's. Natuurlijk zijn wij bekend met het proces van een beursgang. Zo ook met het documentatietraject en het veelal gelimiteerde tijdpad naar de dag van notering. Aon is in staat haar dienstverlening hierop aan te passen en besteedt veel aandacht aan passende oplossingen die de (internationale) verzekeringsmarkt kan bieden. U kunt hierbij profiteren van de jarenlange ervaring van de beursgangexperts.

Passende productvoorwaarden
De 'public offering securities' verzekering dekt in beginsel alle vormen van aansprakelijkheid van de betrokken partijen. Vervolgens wordt dit in de polisvoorwaarden beperkt door een gering aantal uitsluitingen. Een voorbeeld hiervan is de bestuurder die fraudeert. Degene die deze fraude pleegt is niet verzekerd, voor de overige bestuurders blijft de dekking van kracht. Deze benadering zorgt ervoor dat niet genoemde beperkingen de dekking niet limiteren. Deze verzekering heeft een werelddekking, zodat het voor u niet uitmaakt binnen welk rechtsgebied u aansprakelijk wordt gesteld. De kring van verzekerden is niet beperkt tot statutair benoemde bestuurders en commissarissen. Ook de vrijwaring voor eventuele fouten van de externe adviseurs kan meegenomen worden in de dekking.

Actualiteit & service
De verzekering is toegeschreven naar de situatie op het moment van de beursgang en kent een looptijd van meerdere jaren. Vaak drie tot zes jaar. In deze periode brengt de verzekeraar geen veranderingen in de voorwaarden aan. Ook bij een gefaseerde beursgang (initiƫle beursgang geval door een tweede aanbod) wordt een totaaloplossing geboden.

Begeleiding bij schade
De waarde die een verzekering heeft wordt pas echt zichtbaar in geval van een schade. Aon weet dat het van essentieel belang is dat u terug kunt vallen op een team van gespecialiseerde schadebehandelaars. Zeker bij een bestuurdersaansprakelijkheidschade bij een beursgang. De aansprakelijkheid kan niet alleen financieel maar ook emotioneel een zware aanslag zijn op de betrokken persoon. De schadebehandelaars van Aon weten hoe ze moeten handelen. Zij kennen de te bewandelen route en weten de juiste bijstand te geven. Of ze laten die bieden door deskundige advocaten. Vanzelfsprekend gaat de aandacht hierbij ook uit naar de juiste prestatie van de verzekeraars. Hieronder valt een tijdige schadebetalingen.