Netherlands

Bodemsaneringsverzekering op de schop

 

Oplossingen voor alle soorten saneringen

De bodemsaneringsverzekering heeft de afgelopen 40 jaar zijn toegevoegde waarde bewezen, maar inmiddels is een groot deel van Nederland al gesaneerd. Het aantal saneringen neemt af, net als de omvang ervan. Het aantal verzekeraars dat deze verzekering aanbood werd steeds beperkter en is inmiddels teruggebracht tot één verzekeraar. Vanwege slechte schaderesultaten en beperkte premie-inkomsten heeft deze verzekeraar aangegeven uitsluitend nog dekking te willen bieden voor de milieurisico’s. Hiermee vervalt dus de dekking voor de personen- en materiële schade aan derden en de schade aan het werk of bestaande eigendommen.

 

Mogelijkheden van de Milieu Bodemsaneringsverzekering

De Milieu Bodemsaneringsverzekering biedt een mogelijke oplossing voor het verzekerbaar houden van deze risico’s. Deze verzekering hebben wij een aantal jaren geleden geïntroduceerd voor civiele werken waarvan het saneringsdeel een klein onderdeel is. Deze mogelijkheid is nu ook beschikbaar voor alle soorten saneringen waarbij dekking gewenst is voor de verspreiding van de verontreiniging die mogelijk ontstaat tijdens de uitvoering van de sanering.

Welke dekking biedt de Milieu Bodemsaneringsverzekering?

  • Uitsluitend dekking voor sectie II Aansprakelijkheid, tot €1.250.000 als maximum per gebeurtenis voor de gehele verzekeringstermijn
  • Plotselinge en geleidelijke milieuschade
  • 10 jaar uitloop voor claims van derden ten gevolge van deze milieuschade

Schade door graven, bemalen, damwanden plaatsen
Voor schade aan de omgeving door graafwerkzaamheden, bemaling, plaatsen van damwanden en dergelijke zal gebruik gemaakt moeten worden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de aannemer of de CAR-verzekering van de aannemer of opdrachtgever voor zover deze dekking biedt voor saneringswerken. Dit verschilt per polis, dus controleer dit vooraf.

Impact op de verzekeringsparagraaf
Het bovenstaande heeft wel impact op de verzekeringsparagraaf die nu vaak in contracten staat. Denk onder andere aan de RAW-bepaling 01.16.01. Daarom adviseren wij de betrokkenen hiermee rekening te houden en de tekst waar nodig aan te passen.

 

Vragen? Neem contact met ons op

 

Heeft u vragen over de risico’s rondom bodemsanering? Neem dan contact op met onze expert Carla Louwerens.