Netherlands

Bodemsanering

 

Oplossingen

Analyse & advies
Er zijn veel verschillende soorten saneringen: van traditioneel ontgraven tot in-situ saneringen met de meest innovatieve toepassingen. Al dan niet in combinatie uitgevoerd met andere werkzaamheden. Op basis van een korte risicoscan wordt beoordeeld wat de risico's er zijn en wordt er een premie-indicatie verstrekt. In tegenstelling tot enkele jaren geleden is een risico-analyse met bezoek ter plekke nog maar zelden nodig. Dit bespaart u veel tijd en bijkomende kosten. Op basis van jarenlange ervaring bij Aon is op basis van de projectinformatie over het algemeen een goede inschatting te maken van het risico. Uiteraard kan het in meer complexe situaties nog steeds van toegevoegde waarde zijn om een risicobeoordeling ter plekke te laten uitvoeren. Aon werkt daarvoor samen met een gerenommeerd expertisebureau dat ook al vanaf het begin van de saneringsproblematiek wordt ingeschakeld.

Passende productvoorwaarden
De bodemsaneringsverzekering biedt dekking voor schade aan alle zaken die zich op de saneringslocatie bevinden. De bodemsaneringsverzekering dekt alle bij het werk betrokken partijen: de aannemer, het ingenieursbureau en de opdrachtgever (provincies, gemeenten en bedrijven). Hij kan door alle partijen worden afgesloten. Qua opzet lijkt deze verzekering op de construction all risks verzekering. Zowel schade aan het werk, aansprakelijkheid en bestaande eigendommen van de opdrachtgever zijn verzekerd. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Dekking vangt aan bij de start van de voorbereidende werkzaamheden en geldt tot aan de datum van oplevering of tot aan het moment dat de onderhoudstermijn afloopt.
  • De primaire dekking is voor alle verzekerden.
  • Er wordt een uitloopperiode van tien jaar gehanteerd. Dit in verband met aanspraken door derden voor schade die na beĆ«indiging van het saneringsproject wordt ontdekt.
  • Er is dekking voor milieuschade, zowel voor plotselinge als geleidelijk optredende schade.
  • Dekking tijdens transport van vervuilde grond is verzorgd.
  • Er geldt een dekking voor zuivere vermogensschade, geleden door derden in de vorm van bedrijfsstilstand en kosten van evacuatie.

 

Actualiteit & service
Aon biedt u maatwerkoplossingen aan en advies op basis van onze jarenlange ervaring. De bodemsaneringsverzekering is een echte projectpolis. Deze verzekering sluit aan bij de wijzigingen die zich in de loop der jaren in de wet- en regelgeving hebben voorgedaan en de wensen die vanuit u en andere klanten wordt aangegeven. Aon biedt als enige het product beperkte milieudekking aan. Als u behoorlijk wat saneringen per jaar doet, heeft Aon als enige in de markt de mogelijkheid voor een doorlopende- of declaratiepolis.

Begeleiding bij schade
Aon draagt zorg voor een adequate schadebehandeling. Schades beneden uw eigen risico komen voor uw rekening. Aon kan helpen met service op het gebied van claimshandling door interne dan wel externe schade experts.