Netherlands

Crisismanagement

 

Oplossingen

Analyse & Advies
Het COT helpt u om inzicht te krijgen in uw eigen crisisprofiel en -vermogen. Bijvoorbeeld door het organiseren van crisisoefeningen. Of door incidenten te evalueren, zodat u weet wat er aan schort. We helpen u om de juiste mensen te selecteren voor uw crisisorganisatie. En door ze te trainen in besluitvorming en crisisleiderschap. En we staan klaar als er echt iets gebeurt. Dit is maar een kleine greep uit de trainingen, oefeningen, advisering en onderzoeksvormen die wij u kunnen bieden. Het COT levert u advies over het opstellen van een crisisprofiel en -ambitie, crisisplannen, crisisscenario’s en crisisstructuur. Daarnaast is het COT 24/7 beschikbaar voor acute advisering. We verzorgen crisistrainings- en oefenprogramma's, assessments, roltrainingen (voorzitter, liaison, e.a.), procestrainingen en leren u middels het COT CrisisRegieModel een adequate crisisdiagnose te stellen. Samen met u simuleren we een crisis situatie. Situaties waarbij één team verantwoordelijk is maar ook wanneer u te maken krijgt met meerdere teams die eventueel in een keten werken.

Passende productvoorwaarden
Sommige crises overkomen u. Maar nog veel meer crisissituaties zijn al sluimerend aanwezig. Ze vormen zich door een stapeling van incidenten, een dossier dat al langer op de plank ligt, of een issue dat in uw omgeving speelt. Op dat moment moet u uit een ander, uitzonderlijk vaatje tappen. Het COT helpt met een aanpak op maat en vooral met het ontwikkelen van capaciteiten die u ook in de dagelijkse praktijk kunt inzetten. Wij benaderen crisismanagement vanuit een ‘all hazard’ methode. Dat betekent dat uw crisisstructuur en voorbereiding alle typen crisis aan moet kunnen. Niet alleen business continuity maar ook bedreigingen van buiten. Het is belangrijk om te weten waar u organisatie toe in staat is en welke omstandigheden uw crisisprofiel bepalen. Veel risicomaatregelen zijn gericht op de dagelijkse operatie. Wij richten ons in de voorbereiding op de uitzonderlijke situaties. Het gewenste ambitieniveau van uw organisatie hangt samen met uw type werkzaamheden, wettelijke eisen, situationele omstandigheden (markten, sector e.a.), compliance of SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality) maatregelen en uw algehele ambitieniveau. Voor het omgaan met crisissituaties heeft u specifieke crisiscapaciteiten nodig op het gebied van leiderschap, besluitvorming, situationele bewustwording, informatiemanagement en communicatie. Die capaciteiten vormen ons uitgangspunt. Het COT heeft op basis van best practices en eigen ervaringen een model ontwikkeld dat u in staat stelt om de regie ter herpakken tijdens een crisis. Dit model is speciaal ontwikkeld voor strategisch niveau.

Actualiteit & service
Het COT werkt al ruim 25 jaar in het vakgebied crisismanagement. Onze praktijk heeft zich gevormd door onderzoek achteraf, advisering tijdens en voorbereiding op crisissituaties. Die intensieve kennis wordt op alle momenten ingezet voor opdrachtgevers, ook als het er echt toe doet. Het COT staat regelmatig opdrachtgevers bij als zij een crisis moeten managen. Daarnaast worden er onder leiding van het COT echte lessen geïdentificeerd en geïmplementeerd. Daarmee is crisismanagement een deel geworden van de prestatiecyclus van organisaties.

Begeleiding bij schade
Mocht er zich een crisis voor hebben gedaan voeren we voor u onderzoek uit. Om de feiten te reconstrueren of te achterhalen welke calamiteiten zich nu exact voort deden en hoe dat leidde tot de ontstane situatie. Vanzelfsprekend zorgen we er voor dat u maximale lering haalt u de crisis. Zodat u nog beter voorbereid bent op een mogelijke nieuwe situatie.