Netherlands

Evenementen

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon heeft een specifiek aanvraagformulier ontwikkeld. De doelstelling is een gedetailleerd overzicht van het evenement te krijgen. Naar aanleiding van de gegeven antwoorden adviseren wij u aanvullende zaken zoals bijvoorbeeld het sluiten van een weersverzekering.

Passende productvoorwaarden
De verzekering biedt dekking voor tevergeefs gemaakte kosten en nog te maken extra kosten in geval van annuleren van een evenement. Verder bent u gedekt voor aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen, schade aan materialen en gedekt voor verlies van contant geld. De verzekering biedt geen dekking voor onenigheid tussen contractpartijen, opzet, gebrek aan belangstelling en willekeur.

Actualiteit & service
Één keer per jaar vindt er een evaluatie plaats waarbij wij met u terugkijken en vooruitkijken naar het nieuwe verzekeringsjaar. Bij actuele ontwikkelingen sturen wij u een nieuwsbrief.

Begeleiding bij schade
Aon helpt u bij het opstellen en indienen van een schadeclaim door samen met u de diverse waardes vast te stellen.