Netherlands

Fraude en geldswaardenverzekering

 

Oplossingen

Analyse & advies
Wij bieden u financiële zekerheid in geval er door personeel financiële middelen verloren gaan. Dit doen wij door voor u op een economische manier het frauderisico te verzekeren, rekening houdend met het profiel van het bedrijf. Dit betekent goede passende polisvoorwaarden. Aon adviseert over de meest passende voorwaarden die door verzekeraars worden geboden. Aon’s inkoopkracht zorgt voor een scherpe premie. Wij adviseren u over een passende dekking, door middel van benchmarks op het gebied van eigen risico en limiet.

Passende productvoorwaarden
Een fraudeverzekering biedt dekking tegen financiële schade in uw organisatie. Het kan gaan om fraude door werknemers, maar ook om oplichting door derden. De standaarddekking verzekert diefstal, computerfraude en oplichting. Daarnaast is uitbreiding mogelijk voor goederenfraude, kosten van renteverlies, juridische bijstand, reconstructie van data en software, aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van fraude en contractuele boetes.

Actualiteit & service
Nadat de fraudeverzekering is afgesloten zal Aon samen met u de actualiteit van de verzekeringsgegevens bijhouden. Hierbij wordt gekeken naar informatie die de verzekeraar beschikbaar heeft. En wordt u gevraagd data te actualiseren. In afstemming met u wordt uw polis waar nodig aangepast.

Begeleiding bij schade
Aon adviseert en begeleidt u vanzelfsprekend bij schade. We adviseren u over hoe u moet handelen bij een fraude.

 

 

Volg Aon