Netherlands

Glas

 

Oplossingen

Analyse & advies
Door wetgeving m.b.t. geluidsnormen en milieu-eisen, zoals bijvoorbeeld energiebesparing, maar ook nieuwe innoverende technieken om glas te produceren en toe te passen, is de glassector bijzonder in beweging. Glas is een kostbaar goed en brengt bij schade hoge kosten met zich mee. Door de vele klanten en de marktpositie van Aon weet Aon wat de toepassingsmogelijkheden zijn en zijn wij betrokken bij een diversiteit aan klanten en (bouw)plannen. Samen met onze eigen risk engineers kunnen wij een maatwerkoplossing bieden voor uw glas. Uw glasverzekering is immers een maatwerkproduct.

Passende productvoorwaarden
Een glasverzekering biedt dekking tegen breuk, zolang er maar sprake is van een onzeker voorval. De verzekering vergoedt eveneens schade aan glaslatten/deklijsten als direct gevolg van breuk van het daarin geplaatste glas. Voorts zijn mede de kosten van noodvoorziening en/of schade aan goederen en/of inventaris als direct gevolg van de glasschade gedekt. Uitgesloten is opzet, aan reeds beschadigd glas voor ingangsdatum, schade door verbouwing aanbouw of reparatie. Schade door verplaatsing, bewerking en/of verandering van het glas, verwaarlozing kozijnen werkzaamheden aan de sponningen en of omlijsting. Brand, explosie, natuurrampen oorlog oproer terreurdaden met als gevolg militair ingrijpen en atoomkernreacties. Optionele dekkingen meeverzekeren van het schilderen van nieuwe glaslatten, lek en blindslaan. Schade aan op het glas aangebrachte versieringen beschilderingen en of opschriften.

Actualiteit & service
Wij analyseren uw schade, geven adviezen en zorgen voor een snelle afwikkeling van schade zonder financiƫle en administratieve rompslomp. Kortom, wij ontzorgen.

Begeleiding bij schade
Bij discussies m.b.t. afwikkeling schade en/of dekking vraagstukken neemt de eigen schade-afdeling van Aon de schade van u over.