Netherlands

Kunst

 

Kunst in collectie, expositie of als handelswaar is kwetsbaar en vraagt om speciale bescherming

Risico- en kostenbeheersing is een belangrijk aspect bij beheer van collecties en tentoonstellingen. Zeker gezien de bezuinigingen in de culturele sector. Tegelijkertijd verlangen bruikleengevers van kunstwerken veelal maximale zekerheid door verzekering. Dit vraagt specialistische verzekeringskennis en ervaring met de mogelijkheden van het door de overheid laten meedragen van het risico. Of u nu een bedrijfscollectie heeft, een museum leidt, handelt in kunst of een verzamelaar bent, u hecht grote waarde aan uw collectie. Met een bedrijfscollectie geeft u blijk van uw maatschappelijke betrokkenheid en inspireert u uw medewerkers. Voor musea zijn het behoud van het culturele erfgoed en het tentoonstellen van kunst kerntaken. En in de kunsthandel is uw passie voor kunst uw drijfveer bij het ondernemen.

 

Kunst

Oorzaken, gevolgen en oplossingen