Netherlands

Kunst

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon maakt samen met u een inventarisatie van de collectie. Voorts maakt Aon een risico-analyse. Welke risico's loopt u, wat is de mogelijke schade en hoe groot is de kans. Ook leveren we advies op het gebied van veiligheidsrisico’s en crisismanagement. Dit wordt verzorgd door Aon's COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Een museum-scorecardsystematiek implementeren we als tool voor het risicomanagement van musea. Vanzelfsprekend adviseert Aon over de plaatsing van het verzekeringsprogramma en voeren we die voor u uit. De zeer ervaren risk control consultants helpen u bij het beheersbaar maken van de risico's.

Passende productvoorwaarden

 • Aon heeft maatwerkpolisvoorwaarden ontwikkeld voor musea, tentoonstellingen, kunsthandels, galeries, particuliere en corporate verzamelaars. Op die manier heeft u altijd de dekking die precies past bij uw specifieke situatie.
 • De dekking is op alle risico's die leiden tot beschadiging of verlies. Normale slijtage of andere geleidelijke achteruitgang in kwaliteit wordt niet gedekt.
 • Ook zijn uw stukken verzekerd tijdens verblijf en transport, van spijker tot spijker.
 • De waardevermindering van het kunstwerk na restauratie door schade is standaard verzekerd.
 • U krijgt van ons premiereductie wanneer de Nederlandse overheid bij tentoonstellingen een deel van het risico draagt.
 • Aon heeft specifieke certificaten en duidelijke dekkingsinformatie voor bruikleengevers, waardoor bruikleengevers eerder bereid zijn hun werk uit te lenen.

 

Actualiteit & service

 • Specialistische ervaring en deskundigheid in kunstverzekeringen sinds 1926.
 • Marktleidende positie in de internationale verzekeraarsmarkt, waaronder Lloyd's.
 • Aon beschikt over een internationaal Aon Fine Art-netwerk.
 • Aon hanteert concurrerende premies en een zeer ruime dekking.
 • Er geldt een algemene acceptatie voor Aon-handling en -voorwaarden door (internationale) bruikleengevende musea en particuliere verzamelaars.
 • Ruime ervaring en kennis van de Nederlandse en internationale indemniteitsregelingen.
 • Aon heeft verzekeringsprogramma's voor tentoonstellingen gericht op kostenbeheersing, participatie en acceptatie door de bruikleengevers.
 • Preventieadvies wordt gegeven door ervaren risk control consultants.

 

Begeleiding bij schade

 • De begeleiding wordt verzorgd door eigen gespecialiseerde schadebehandelaars met ruime ervaring in de internationale kunstwereld.
 • Er is samenwerking met onafhankelijke, in kunst gespecialiseerde schade-experts.
 • Het COT, Aon's Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement helpt u bij calamiteiten.
 • Door onze sterke marktpositie kunnen wij uw belangen maximaal behartigen.
 • Onze schadebehandelaar sturen op voortvarende afwikkeling van schaden door dossierbeheer en agendering. Ook regelen ze voorschotuitkeringen.