Netherlands
Schipcharter aansprakelijkheid

Schipcharter aansprakelijkheid

 

Als reder of huurder van een schip is uw aansprakelijkheid groot

Er gelden steeds strengere regels op het gebied van milieu, veiligheid en bemanning. Uw aansprakelijkheid ligt meer dan ooit onder het vergrootglas. Er worden steeds hogere eisen gesteld en het risico op een claim is de laatste jaren fors toegenomen. U krijgt te maken met allerlei nieuwe verantwoordelijkheden en situaties. Denk bijvoorbeeld aan de verantwoordelijkheid voor verstekelingen. En de eisen op het gebied van milieu en veiligheid.

 
 

Schipcharter aansprakelijkheid

Oorzaken, gevolgen en oplossingen