Netherlands

Schipcharter aansprakelijkheid

 

Oplossingen

Analyse & advies
Heel wat aansprakelijkheden van scheepseigenaren en bevrachters vloeien voort uit contracten met partijen zoals bemanning en bunkerleveranciers. Daarom geeft Aon eerst inzicht in alle contracten. Op basis van onze feedback brengen we alle aansprakelijkheden in kaart. Deze aansprakelijkheden komen zowel uit regelgeving als uit contracten voor.

Passende productvoorwaarden
Voor P&I dekkingen bestaan er standaard dekkingen, aangeboden door de P&I clubs nl rules. P&I staat voor Protection and Indemnity. Protection slaat op bescherming tegen aansprakelijkheid die eigenaar zijn van een schip met zich meebrengt. Indemnity slaat op aansprakelijkheid die het uitbaten van een schip met zich meebrengt. P&I clubs voorzien in verzekeringen voor risico's die andere, gewone verzekeringsmaatschappijen, niet willen dekken. Deze worden niet aangepast. Voor extra of aangepaste dekkingen zoekt Aon op de vrije markt naar oplossingen.

Actualiteit & service
De aansprakelijkheden van scheepseigenaren zijn een hot topic aangezien wet- en regelgeving en contracten dagelijks kunnen wijzigen. Denk hierbij aan Rusland en wetgeving i.v.m. vervuiling. Aon zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van ontwikkelingen die uw verzekeringen aangaan. Zodat u snapt welke impact actuele ontwikkelingen hebben op uw aansprakelijkheid.

Begeleiding bij schade
Onze schade-afdeling bestaat uit experts die zeer ervaren zijn met P&I dekkingen. Ze zijn gespecialiseerd in alle contracten die gebruikelijk zijn in de scheepvaart. Verder zijn ze ook altijd op de hoogte van wijzigende wetgeving. Waar ook ter wereld.