Netherlands

Terrorisme

 

Oplossingen

Analyse & advies
Vanuit het perspectief van risicomanagement is het in kaart brengen van de risico’s, het bepalen van de mogelijke consequenties voor uw bedrijfsvoering en het optimaliseren van maatregelen om het risico te beperken en te beheersen van cruciaal belang. Goed voorbereid zijn op een terroristische aanslag teneinde de gevolgen ervan effectief te kunnen afhandelen is voor organisaties die een zogenaamde ‘soft target’ vormen nóg belangrijker dan het hebben van een terrorismeverzekering. Aon heeft een geïntegreerde oplossing ontwikkeld, die het verzekeringsaspect en het risicomanagementaspect combineert. Het betreft een inmiddels bewezen aanpak, waarmee het specifieke risico voor uw organisatie gedetailleerd in kaart wordt gebracht. De aanpak bestaat in grote lijnen uit een terrorismerisico- en een kwetsbaarheidsanalyse. Wat zijn de resultaten van deze aanpak? Op basis van deze geïntegreerde oplossing is het mogelijk een effectief risicomanagementprogramma te verwezenlijken, waarmee het terrorismerisico en de gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt. Aon kan uw organisatie specifiek adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en verbeteren van uw beveiligingsbeleid, procedures en fysieke beveiliging. Tevens kunnen de uitkomsten van het onderzoek aanleiding zijn tot het opstellen van gerichte procedures en acties op het gebied van crisismanagement.

Passende productvoorwaarden
De terrorismepolis biedt u dekking naast de 'Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade'-dekking (NHT). Voor uitkering is deze niet afhankelijk van de overheid en betaling uit het NHT. Ook zijn de polisvoorwaarden veel ruimer dan het NHT. Steeds meer leveranciers of financiers eisen een andere borging dan het NHT die meer zekerheid biedt.

Actualiteit & service
De Terrorism & Political Violence Map biedt per land inzicht in de risico's. De gegevens van de kaart worden verkregen via Terrorism Tracker, en door een beoordeling van de veiligheidssituatie in meer dan tweehonderd landen door deskundigen. De Terrorism Tracker houdt de wereldwijde indicatoren van terreurdreigingen in de gaten, waaronder aanvallen, complotten en tegenmaatregelen en bekendmakingen van overheden.

Begeleiding bij schade
Schadebehandeling Aon ondersteunt u nadat de schade ontstaan is, door te adviseren en te ondersteunen bij het nemen van maatregelen. Zo blijven de gevolgen van het schadegeval zoveel mogelijk beperkt. Daarna zorgt Aon voor een snelle en adequate afwikkeling en uitbetaling van de schade. Vanuit het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) ondersteunt Aon u tijdens en na crisissituaties. We helpen u met evalueren van incidenten/crisis om er zo van te leren voor de toekomst. Daarnaast adviseert het COT u tijdens of direct na een crisis. Hierbij vormen we het klankbord voor de voorzitter, helpen we met scenario's te bedenken en creëren we samen een plan van aanpak voor de nafase.