Netherlands

Kredietverzekering en werkkapitaalfinanciering

 

Winstgevende groei, stabiele cashflow en een sterke balans

U streeft naar winstgevende groei, stabiele kasstromen en inbare debiteuren op de balans. Dat vraagt om inzicht in de financiële positie van uw klanten, het risicoprofiel van uw debiteurenportefeuille en om zekerheid over balans-en cashflowbescherming. Een sterke balans voorkomt kapitaalverlies en zorgt voor bedrijfscontinuïteit. Het geeft uw bedrijf betere financieringsmogelijkheden en de mogelijkheid om strategische kansen eerder te benutten.

Twee oplossingen die u ontzorgen

Uw behoefte aan vrij beschikbaar werkkapitaal neemt dus toe, maar tegelijkertijd ook het risico op wanbetalende klanten. Als onafhankelijk makelaar en adviseur in werkkapitaalfinanciering en kredietverzekering helpen wij u met:

  • optimalisatie van cashflow;
  • beheersing van kredietrisicokosten;
  • balansbescherming en bedrijfscontinuïteit;
  • optimaliseren van financieringsmogelijkheden;
  • commerciële ondersteuning via (o.a.) kredietinformatie.

Aon heeft twee oplossingen die u deze zorgen uit handen nemen:

Kredietverzekering - Deze verzekering beschermt u tegen non-betaling en faillissementen en helpt betalingen te versnellen. Meer info. Deze verzekering omvat daarnaast:

  • incassoprocedure - De incassoprocedure wordt voor u geregeld en de kosten zijn meeverzekerd. Meer info.
  • kredietinformatie – Deze dienst koppelt kredietinformatie aan incassodiensten en schadevergoeding als uw klant niet (meer) kan betalen. Meer info.

Werkkapitaalfinanciering - Wanneer u extra financiële ruimte nodig heeft om verder te kunnen groeien, dan biedt werkkapitaalfinanciering uitkomst. Meer info.

U heeft daarnaast de mogelijkheid om deze oplossingen uit te breiden met een of meer additionele diensten:

PolicyManager - Hiermee houdt u zich makkelijker en transparanter aan de polisvoorwaarden, termijnen en meldingsafspraken en heeft u voortdurend voldoende kredietlimieten. Meer info.

Extra garantiecapaciteit - Extra garantiecapaciteit met een verzekeraar, zonder kredietbeperking bij uw bank. Ook voor complexe buitenlandse garanties. Meer info