Netherlands

Verborgen gebreken

 

Oplossingen

Analyse & advies
De verborgen gebreken verzekering is bestemd voor opdrachtgevers in de bouw. Hij biedt u na oplevering dekking voor schade aan de constructieve delen van een bouwproject. Aon ondersteunt u door een goede bestektekst aan te leveren, waarin omschreven staat aan welke eisen de verborgen gebreken verzekering moet voldoen. Aon kan de polis van de aannemer ook inhoudelijk beoordelen en helpt bij het tot stand komen van het contract. Daarnaast verzorgt Aon de inkoop van een passende polis. De verborgen gebreken verzekering vermindert voor u de kans op bouwfouten door een integrale controle van het programma van eisen, het ontwerp, de uitvoering en de oplevering.

Passende productvoorwaarden
De verborgen gebreken verzekering wordt op projectbasis afgesloten. De polis dekt elke materiƫle schade aan de constructieve delen, mits veroorzaakt door een ontwerp-, uitvoerings- of materiaalfout. Er zijn diverse uitbreidingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld voor de waterdichtheid van kelders. De looptijd van een verborgen gebreken verzekering bedraagt maximaal tien jaar en gaat in na afgifte van de verklaring van feitelijke oplevering of de goedkeuringsverklaring.

Actualiteit & service
Een onderdeel van de verborgen gebreken verzekering is een toetsing van het ontwerp. Daarnaast controleren we tijdens de uitvoering en verzorgen we een goedkeuringsverklaring na oplevering door een onafhankelijk, door verzekeraars erkend, bureau. Het onafhankelijke bureau rapporteert aan u en de verzekeraars. De bureau adviseert de verzekeraars over de te verzekeren risico’s op basis van verzamelde documenten, onderzoek naar het ontwerp en inspecties. U krijgt hierdoor betere schadepreventie tijdens de uitvoering en een betere borging van de bouwkwaliteit na oplevering.

Begeleiding bij schade
Bij schade zal Aon uw belangen behartigen richting verzekeraars en de andere bij de bouw betrokken partijen. Aon is u daarnaast van dienst bij verhaalsacties op schadeveroorzakers, waardoor we uw polis niet onnodig laten belasten. Hierdoor blijft de premie voor u zo laag mogelijk.