Netherlands

Warranty & indemnity

 

Transactierisico’s bij fusies en overnames steeds vaker verzekerd

Om transactierisico’s te identificeren, kwantificeren en af te dekken worden er steeds innovatievere methoden gebruikt. Dat staat in een recent rapport van Aon, uitgegeven in samenwerking met een dochteronderneming van Financial Times; "Leaving nothing on the table: Unlocking off-radar transaction value". Ook signaleert het rapport dat in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) de animo voor fusie- en overnameverzekeringen aanzienlijk toeneemt naarmate de aan transacties gerelateerde risico's complexer worden.

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor complexere risico’s

Het aantal via Aon verzekerde fusie- en overnametransacties in de EMEA-regio is sinds 2014 meer dan verdrievoudigd, van 83 naar 316. In de Noord-Amerikaanse markt waren dit er in 2018 maar liefst 650. Ook de waarde van deze transacties is toegenomen, vooral bij private equity-bedrijven en zakelijke kopers. Deze is in de EMEA-regio sinds 2014 met meer dan 300% gestegen, en de gemiddelde waarde ligt momenteel op $270 miljoen.

Meer aandacht voor immateriële activa

De toegenomen interesse voor fusie- en overnameverzekeringen heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, digitalisering, politiek en verdienmodellen. Alistair Lester, CEO van Aon’s M&A and Transaction Solutions binnen de EMEA-regio, zegt hierover: "Digitale disruptie heeft ertoe geleid dat, qua zakelijke waarde, de aandacht verschuift van het materiële naar immateriële activa."

De belangrijkste bevindingen van het rapport op een rij:

Transactierisico’s vaker verzekerd

  • Binnen de EMEA-regio stijgt de vraag naar fusie- en overnameverzekeringen voor transacties sterk. De vraag naar en de waarde van door Aon aangeboden limieten is sinds 2014 met meer dan 300% gestegen.
  • Door deze stijging worden verzekeringsinstrumenten ook steeds vaker gebruikt om andere transactiegerelateerde risico’s af te dekken.
  • Verzekeringskapitaal is steeds vaker de standaardoplossing voor bepaalde transactierisico’s.

Toenemende waarde van immateriële activa

  • De waarde van immateriële activa heeft die van materiële activa overstegen (84% van de bedrijfswaarde van de vijf grootste bedrijven in 2018 (S&P 500).
  • Naarmate de waarde van Intellectueel Eigendom (IE) toeneemt, zal gebrekkige due diligence op dit gebied leiden tot financiële verliezen door bijvoorbeeld gerechtelijke schadevergoedingen en juridische kosten.
  • Verliezen zullen alleen groter worden naarmate het aantal octrooiaanvragen blijft stijgen, en daarmee ook het aantal IE-gerelateerde rechtszaken blijft toenemen.

Holistische aanpak cyber due diligence noodzakelijk

  • Cyberincidenten vormen nog steeds een groot risico. Het aantal relatiebestanden waarop in Q1 en Q2 2018 inbreuk werd gemaakt steeg volgens ENISA met 28%.
  • Bij veel M&A-trajecten speelt digitalisering een steeds belangrijkere rol. De beheersing van cyberrisico’s heeft daarom baat bij een holistische en integrale aanpak. De aanpak is van invloed op de waarde van de transactie en op het doorgaan of afketsen ervan.
  • Overnemende partijen dienen zich niet alleen te richten op digitale veiligheid, ook compliance van digitale systemen is van belang (bijvoorbeeld voor de AVG).

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over risicoanalyses en de mogelijkheden van fusie- en overname verzekeringen en due diligence bij transacties? Neem dan contact op met een van onze specialisten.