Netherlands

Regie op sociale zekerheid loont

 

De kosten voor de sociale zekerheid zijn de afgelopen vijftien jaar verdubbeld. Meer dan 190 miljard euro gaat jaarlijks naar regelingen als de AOW, WW en WIA. Om de uitgaven terug te dringen, neemt de overheid steeds meer maatregelen. De werkgever ervaart de gevolgen.

Door de stelselwijzigingen wordt u als werkgever meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. En de overheid voert de privatisering van de sociale zekerheid steeds verder door. Met vergaande gevolgen, vooral in 2017.

Oplopende kosten
Ziekteverzuim kost de werkgever jaarlijks ongeveer 2.500 euro per werknemer. Bij langdurige ziekte kunnen de kosten voor één medewerker oplopen tot boven de 200.000 euro. Bovendien leidt verzuim direct of indirect tot een hogere werkdruk bij collega’s. Met een goed verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid helpt u dus niet alleen uzelf, maar ook uw medewerkers.

Zorg duurder
Ook de zorg zelf verandert en wordt steeds duurder. Werknemers zoeken naar manieren om te besparen op zorgkosten. Tegelijkertijd verlenen zij steeds vaker mantelzorg aan familieleden en kennissen. Ook dat merkt u als werkgever. Via de inkomensafhankelijke bijdrage betalen werkgevers nu al de helft van de ruim 44 miljard euro die omgaat in de Zorgverzekeringswet.

Kosten beheersen
Het landschap van sociale zekerheid verandert in rap tempo. Het belangrijkste gevolg is dat de rekening van ziekte en verzuim steeds vaker bij de werkgever terechtkomt. Gelukkig kunt u ook veel doen om deze kosten te beheersen. Sterker nog: met de juiste maatregelen gaat u er financieel op vooruit én blijven uw medewerkers beter inzetbaar.

Lees de whitepaper
Wat kunt u doen om het verzuim binnen uw organisatie terug te dringen? En welke maatregelen kunt u nemen om de bijkomende kosten te beheersen? In de whitepaper ‘De privatisering van sociale zekerheid’ vindt u meer informatie over de stelselwijzigingen en tips hoe u hiermee kunt omgaan.