Netherlands

Whitepaper: privatisering van sociale zekerheid

 

Gevolgen en kansen voor werkgevers

Onder druk van stijgende zorgkosten is het stelsel voor sociale zekerheid flink aan het veranderen. De overheid stoot verantwoordelijkheden af; door die privatisering komt de rekening van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid steeds vaker bij u als werkgever terecht. Doordacht verzuimbeleid wordt daarom steeds belangrijker. Wat kunt u concreet doen om de kosten van verzuim binnen de perken te houden?

In deze whitepaper leest u welke wijzigingen in wet- en regelgeving op u afkomen, welke maatschappelijke trends er spelen en wat de impact daarvan is voor u. Ook krijgt u praktische adviezen om de risico’s te beheersen.

Ja, ik wil de whitepaper downloaden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Aon Nederland en andere Aon-bedrijfsonderdelen gebruiken uw persoonsgegevens om u regelmatig te informeren over producten, diensten, evenementen en trends en ontwikkelingen die interessant voor u kunnen zijn. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met onze privacyverklaring.