Netherlands

Einde pensioen in eigen beheer: actie vereist

 

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) via uw BV een pensioen opbouwen: binnenkort is het niet meer mogelijk. Sinds 1 april is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer van kracht. Die wet schrijft voor dat dga’s vóór 1 juli de opbouw van pensioen in eigen beheer in zijn geheel moeten stoppen. Wat kunt u doen met het opgebouwde vermogen en welke opties heeft u nog om pensioen op te bouwen?

Heeft u pensioen bij een verzekeraar ondergebracht, dan kunt u dat vóór 1 juli terughalen de BV in via waardeoverdracht. Wat u met het opgebouwde pensioenvermogen doet, is aan u. U kunt daarbij kiezen uit drie opties:

  1. De pensioenafspraken die u met de BV heeft handhaven
  2. Het opgebouwde pensioen afkopen
  3. De pensioenafspraken omzetten in een spaarregeling met de BV

 

1. De PEB-aanspraak handhaven
U stopt na 1 juli met de actieve opbouw van pensioen in uw BV. Het reeds opgebouwde vermogen keert de BV bij pensionering aan u uit volgens de afspraken die u daar in de originele pensioenregeling over heeft gemaakt. Wat rest is dat u als dga – net als nu – jaarlijks de commerciële en fiscale waarde van het pensioenkapitaal moet laten vaststellen.

2. De PEB-aanspraak afkopen
Bij deze optie keert de BV het opgebouwde kapitaal aan u uit. Daarbij wordt uitgegaan van de fiscale balanswaarde. Over deze uitkering wordt inkomstenbelasting geheven, maar gedurende drie jaar krijgt u een korting op die belasting. Wees er snel bij, want deze korting wordt ieder jaar minder: 34,5% in 2017, 25,0% in 2018 en 19,5% in 2019.

De afkoopregeling klinkt mooi, maar is niet voor iedere dga interessant. Vooral omdat u ondanks de korting alsnog veel inkomstenbelasting betaalt. Daarnaast is deze optie niet aantrekkelijk als de onderneming weinig geld in kas heeft.

3. De PEB-aanspraak omzetten in een spaarverplichting
Bij deze optie wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een spaarverplichting. Nadat het opgebouwde pensioen is verlaagd naar de fiscale balanswaarde, wordt het bedrag zonder loonheffing en zonder vennootschapsbelasting te heffen omgezet in een oudedagvoorziening binnen de BV. Verdere opbouw is vanaf dat moment niet meer toegestaan. Het spaarsaldo moet jaarlijks worden ‘opgerent’ met het U-rendement.

Het voordeel van deze optie is dat het verschil tussen commerciële en fiscale waarde vervalt. Dit geeft meer ruimte voor dividenduitkeringen. Ook wordt het pensioen in deze variant pas belast zodra het wordt uitgekeerd. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd krijgt u uw gespaarde saldo gelijkmatig over twintig jaar uitbetaald, tenzij u de reservering eerder in een externe lijfrente heeft laten omzetten. De uitkeringen worden vervolgens belast in box 1.

Partner heeft belangrijke stem
Bij uw keuze voor een van deze opties speelt uw eventuele partner een belangrijke rol. Hij of zij moet expliciet instemmen met een wijziging van het ouderdoms– en partnerpensioen in eigen beheer. Hetzelfde geldt voor een ex-partner voor het deel waarop hij of zij recht heeft. Stemt uw (ex-)partner niet in, dan kunt u alleen voor handhaving (optie 1) kiezen.

Pensioenopbouw vanaf 2017
Dat het PEB is afgeschaft, betekent niet dat pensioenopbouw voor u als dga niet meer belangrijk is. Integendeel. Er zijn verschillende mogelijkheden om ook na 2017 nog pensioen op te bouwen. Denk aan een pensioenverzekering bij een verzekeraar. Dat levert vaak meer rendement op dan investeringen in de privésfeer of in uw eigen BV. Bovendien zijn de kosten aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting en is het pensioen dat u opbouwt vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Naast fiscale voordelen, is een pensioenverzekering ook verstandig in het kader van risicomanagement. Enkele voordelen:

  • Arbeidsongeschiktheid en overlijden zijn verzekerbaar
  • Betere spreiding van beleggingen
  • De onderneming is makkelijker verkoopbaar
  • Pensioen blijft buiten de risicosfeer van de eigen onderneming

 

Meer informatie
Pensioenopbouw blijft altijd maatwerk. Wilt u meer weten over een verzekerde pensioenregeling en of dit ook het beste bij uw situatie past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of klik hier voor meer uitleg. Wij helpen u graag.