Netherlands

Risk Impact: ISO 31000 en boeren op de bres

 

Februari 2018

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

Februari stond voor veel organisaties in het teken van de update van de ISO 31000, een van de breedst erkende referentiekaders voor risicomanagement. De ‘oude’ versie dateerde uit 2009 en was daarmee alweer bijna tien jaar oud. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van deze nieuwe editie en wat betekenen die voor u?

De nieuwe Omnibusverordening moet Europese boeren meer onderhandelingsmacht richting retailers bieden, maar de vergoedingen voor hun producten gaan er niet mee omhoog. Wat betekent de verordening wel? En wat zijn de gevolgen voor de rest van de keten?

ISO 31000: risicomanagement nieuwe stijl
De nieuwe versie van de ISO 31000 neemt ook nieuwe risico’s in acht zoals merk- of reputatieschade, cybercriminaliteit, politieke risico’s, digitale valuta en terrorisme. Daarmee is het op dit moment de meest complete en moderne handleiding voor uw risicomanagement. Organisaties wereldwijd dringen met de ISO 31000 de risico’s bij hun besluitvorming en bedrijfsvoering terug.

De belangrijkste veranderingen in de ISO 31000 zijn:

  • herziening van de beginselen van risicomanagement;
  • focus op leiderschap vanuit het topmanagement, te beginnen met bestuurders;
  • meer nadruk op de herhalende aard van risicobeheer;
  • streven naar rapportages die beter zijn afgestemd op de doelgroep.
Wat betekenen deze nieuwe uitgangspunten van de richtlijn voor uw organisatie? Wat moet u doen met de ISO 31000 in de hand? Ons advies: volg de volgende drie stappen.

 

  1. Koppel uw risicomanagement aan de doelstellingen van uw organisatie.
  2. Beoordeel uw huidige governance-structuur: verdeel rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van risico’s over uw afdelingen en controleer uw rapportageprocedures.
  3. Definieer uw betrokkenheidsniveau. Welke middelen heeft u ter beschikking voor het implementeren of onderhouden van een risicomanagementsysteem?

Boeren op de bres
Boeren in Nederland en elders in Europa demonstreren al jaren tegen oneerlijke regelingen en vergoedingen, en vóór meer macht. Herinnert u zich nog de snelwegblokkades van Franse boeren in 2015? Sinds eind 2017 hebben boeren meer macht dankzij de Omnibusverordening, een handreiking vanuit Brussel die flink wat lobbywerk heeft gekost. Producentenorganisaties van boeren krijgen hiermee een ontheffing van hun mededingingsrecht; een kartelachtig principe waar de EU meestal faliekant tegen is.

Hoezeer boeren met de Omnibusverordening geholpen zijn, is de vraag. Krijgen ze in de toekomst ook meer voor hun producten? ‘Nee’, stellen topmanagers van grote Nederlandse retailbedrijven. Reden is dat de discussie over prijzen voor landbouwproducten los zou staan van het debat over eerlijke handel. Marktprijzen staan ook onder druk door zware concurrentie, overproductie en de steeds veranderende consumentenvraag. Een intensievere ketensamenwerking en ondernemerschap zou boeren meer goed doen voor hun positie in de keten.

Wat laat deze case zien? De belangrijkste les is dat een verordening zoals deze zich zelden tot een enkele schakel in de keten beperkt. In dit geval reageerden retailbedrijven met een bezorgde brief aan de betrokken eurocommissaris. ‘Schermutselingen’ zoals deze tussen ketenschakels onderling kunnen in iedere branche spelen. Houd daar als organisatie rekening mee. Uw bedrijfscontinuïteit is van vitaal belang om uw strategie te kunnen blijven volgen en uw doelstellingen te realiseren.

Ketenrisico’s inventariseren
Wilt u zelf aan de slag met een inventarisatie van de voornaamste risico’s voor uw continuïteit? Kijk dan verder dan het uitvallen van middelen, gebouwen, machines en leveringen van leveranciers. Ook uw externe omgeving en die van uw ketenpartners kunnen van grote invloed zijn op uw continuïteit. Denk aan de bosbranden in Californië eind 2017, waarbij een groot deel van de wijnoogst verloren ging.