Netherlands

Risk Impact: De stilte voor de storm

 

Juli 2018

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

Telers en boeren worstelen de afgelopen weken met de aanhoudende warmte en droogte. De oogst staat onder druk en een watertekort dreigt. Paradoxaal genoeg kampten we een aantal maanden geleden juist met extreme neerslag. Denk aan enorme onweersbuien en de zogenoemde clusterbuien die eind mei voor veel overlast zorgden in delen van ons land.

Ook buiten onze landsgrenzen kunnen extreme weersomstandigheden de bedrijfsprocessen beïnvloeden. De kans is misschien klein dat een orkaan direct voor problemen zorgt binnen uw productieproces, maar de uiteindelijke impact kan enorm zijn. Hoe beschermt u de organisatie tegen deze oncontroleerbare weerrisico’s? U leest het in de nieuwe Risk Impact.

Schade door extreem weer: wat is te verzekeren?
Orkanen Harvey, Irma en Maria waren in 2017 goed voor 220 miljard dollar aan economische schade. Een van de heftigste orkaanseizoenen in de afgelopen decennia, terwijl vooraf juist een rustig orkaanseizoen werd verwacht. De risico’s van dergelijke extreme weeromstandigheden worden inmiddels breed erkend. Het Verbond van verzekeraars verwacht dat extreme regenval en hagel de komende decennia voor meer schades op de auto-, opstal- en inboedelpolissen van verzekeraars zullen zorgen. Ook agrarische verzekeraars verwachten een verdere toename in het aantal weergerelateerde schades. Denk hierbij aan schades aan kassen in de glastuinbouw.

Niet alle schades als gevolg van natuurgeweld zijn verzekerbaar. Gewasschades door extreme droge periodes zijn een financiële tegenvaller voor de agrariër zelf. Maar deze schades beïnvloeden ook afnemers. Een beperkt aanbod zorgt ervoor dat afnemers geen of onvoldoende producten geleverd krijgen. Dit betekent dat zij aanvullend moeten inkopen tegen - vaak - veel hogere prijzen. Dan rijst de vraag, moet dat doorbelast worden aan de klant of pakken we dat verlies zelf?

Om beter voorbereid te zijn, werken steeds meer organisaties aan het voorspellen van extreme weersomstandigheden. Zo is nu al bekend dat Nederlandse organisaties deze zomer te maken krijgen met overstromingen, hagel, stormvloed en stormen. In Amerika worden aardbevingen, tropische stormen en orkanen, tornado’s, overstromingen, clusterbuien en bosbranden verwacht.

Gejaagd door de wind
Hoewel we in Nederland niet snel direct last zullen ondervinden van een orkaan, zijn natuurrisico’s natuurlijk niet beperkt tot één locatie of regio. Over de gehele keten kunnen lokale natuurrisico’s invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Denk aan een blikseminslag waardoor een loods van uw leverancier afbrandt of een grote overstroming waardoor zijn productielocatie en aanwezige machines voor langere tijd onbruikbaar worden.

Net als bij andere incidenten die uw continuïteit bedreigen is voorbereiding essentieel. Hiermee beperkt u de impact en minimaliseert u de kans op een faillissement. Stel uzelf de vragen en bekijk hoe uw voorbereiding momenteel is:

 • Hebben wij over de gehele keten alle natuurrisico’s die van invloed zijn op onze operatie in beeld?
 • Weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt tijdens een dergelijke situatie?
 • Hebben wij plannen opgesteld waarin mogelijke herstelstrategieën zijn opgenomen?
 • Trainen en testen wij de opgestelde plannen periodiek?
 • Zijn we in staat de cash flow te behouden wanneer de organisatie te maken krijgt met een dergelijke situatie?
 • Past onze business interruption verzekering op de situaties die wij mogelijk voorzien voor onze organisatie? Denk hierbij aan:
  • de duur van de uitkering, die in lijn moet zijn met de duur van het herstel;
  • de kostenelementen die gedekt moeten zijn om te kunnen herstellen;
  • de belangrijkste assets die verzekerd moeten zijn.

Een strakke voorbereiding en een helder beeld van de risico’s kan de financiële gevolgen voor uw organisatie beperken en ervoor zorgen dat u snel weer volledig in business bent.

En wat biedt de toekomst?
Operationeel voorbereid zijn op incidenten is een goede eerste stap, maar daarmee bent u er nog niet. Ook op strategisch niveau dient u na te gaan welke ontwikkelingen impact hebben op uw continuïteit. Ga voor uzelf na of onderstaande ontwikkelingen invloed hebben op uw bedrijfsvoering nu Nederland meer en meer de eigenschappen krijgt van een continentaal klimaat.

 • Blijft de landbouw, akkerbouw, glastuinbouw en veeteelt, zoals die nu in Nederland plaatsvindt, wel bestaan?
 • Blijven onze toeleveranciers dezelfde of moeten wij ons gaan richten op andere regionale gebieden?
 • Staan onze (buitenlandse) locaties dan nog op de juiste plek?
 • Welke onderdelen van onze bedrijfsvoering worden hierdoor getroffen?
 • Welke maatregelen zouden de potentiële gevolgen op kunnen vangen?

Vragen te over, maar door ze te stellen beloont u uzelf. Voor meer informatie over continuïteit verwijzen wij graag naar www.aon.nl/bcm of de website van AGRC Risk Management. Wij denken graag met u mee.