Netherlands

Risk Management

 

Impact Management beschermt uw continuïteit

Het kennen van je risico’s is de belangrijkste eerste stap binnen het risicomanagementproces. Maar het kennen van de impact van de belangrijkste risico’s is zo mogelijk nog belangrijker. Zodra er inzicht is in de mogelijke maximale impact van de belangrijkste risico’s, dan kan het (financiële) beleid hierop afgestemd worden. Maar hoe krijg je dit inzicht?


 

Impact van risico’s bepalen kan door scenario’s te analyseren en te kwantificeren. Alle mogelijke gevolgen van het incident worden dan in kaart gebracht en gekwantificeerd. Voorbeelden van deze scenario analyses zijn: