Netherlands

Terrorisme risico

Vanuit het perspectief van risicomanagement is het in kaart brengen van de risico’s, het bepalen van de mogelijke consequenties voor uw bedrijfsvoering en het optimaliseren van maatregelen om het risico te beperken en te beheersen van cruciaal belang. Het goed voorbereid zijn op een terroristische aanslag teneinde de gevolgen ervan effectief te kunnen afhandelen is voor organisaties die een zogenaamde ‘soft target’ vormen nóg belangrijker dan het hebben van een terrorismeverzekering.

Wat biedt Aon u op het gebied van terrorismepreventie?

Aon heeft een geïntegreerde oplossing ontwikkeld, die het verzekeringsaspect en het risicomanagement aspect combineert. Het betreft een inmiddels bewezen aanpak, waarmee het specifieke risico voor uw organisatie gedetailleerd in kaart wordt gebracht. De aanpak bestaat in grote lijnen uit een terrorismerisico- en een kwetsbaarheidanalyse.

Wat zijn de resultaten van deze aanpak?

Op basis van deze geïntegreerde oplossing is het mogelijk een effectief risicomanagement programma te verwezenlijken, waarmee het terrorismerisico en de gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt. Aon kan uw organisatie specifiek adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en verbeteren van uw beveiligingsbeleid, procedures en fysieke beveiliging. Tevens kunnen de uitkomsten van het onderzoek aanleiding zijn tot het opstellen van gerichte procedures en acties op het gebied van crisismanagement.

Contact