Netherlands

Kentekenplicht bouwvoertuigen

 
Graafmachine op de bouwplaats

Kentekenplicht bouwvoertuigen: hoe zit het nu precies?

Met ingang van 1 januari 2021 is er een kentekenregistratieplicht van kracht met betrekking tot (land)bouw- en werkvoertuigen. De plicht geldt voor nieuwe voertuigen per 1 januari 2021, maar ook voor bestaande/ al in gebruik genomen voertuigen. Er bestaat helaas nog veel verwarring over welke voertuigen nu wel of niet geregistreerd moeten worden. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) constateert dat het aantal registraties van kentekens achterblijft. Weet u welke voertuigen u wel of niet moet registreren? En wat de gevolgen kunnen zijn wanneer u dit nalaat?

 

Wel of niet registreren?

Helaas is niet altijd even goed duidelijk of bepaalde machines moeten worden geregistreerd. Zeker de categorie ‘mobiele machines met beperkte snelheid’ (MMBS) is erg ruim. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook shovels, wielladers en verreikers. Via de website van de RDW is er een tool beschikbaar met diverse vragen waardoor men kan nagaan of een machine moet worden geregistreerd. Helaas is deze tool niet 100% toereikend, gezien de grote diversiteit aan machines en toepassingen. Twijfelt u over de registratieplicht? Dan raden wij u aan contact op te nemen met de RDW via telefoonnummer 088-0087477 (keuze 1: vragen over een (land)bouwvoertuig).

Check de 7 registratieplicht misverstanden
 
 

Hoeveel tijd heeft u hiervoor?

Voor het registreren van voertuigen is een overgangsperiode (conversieperiode) afgesproken waarin zonder nadere keuring een kenteken kan worden aangevraagd. In 2021 kost het registreren slechts €18 aan leges. Voor machines die voor 2021 in gebruik zijn genomen en geregistreerd moeten worden, is vanaf 1 januari 2022 een keuring nodig. Dit kost extra tijd en geld (vanaf €140). Voor nieuwe mobiele machines die voor het eerst in 2021 in gebruik worden genomen, zou een kenteken bij afname al moeten zijn geregeld.

 

Bent u nog wel verzekerd zonder kenteken?

Ook Aon constateert dat het aantal ter verzekering aangemelde kentekens achterblijft bij de verwachting. Wanneer een voertuig niet het verplichte kenteken (fysiek en/of op papier) draagt, kan dit gevolgen hebben voor de verzekering. In veel polissen zijn namelijk specifieke bepalingen opgenomen dat gekentekende objecten/voertuigen aangemeld dienen te worden.

 

Kenteken aanmelden bij RDW

Geef dus tijdig (binnen 30 dagen na registratie) aan Aon door welk gekentekend voertuig verzekerd dient te worden voor aansprakelijkheid. Daarnaast dient bij de RDW te worden gemeld dat er een Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering) van kracht is voor het voertuig. Verzekeraars geven dit door aan de RDW, maar kunnen dit alleen doen wanneer zij de correcte gegevens hebben. Geef dus tijdig aan Aon alle informatie door, zodat wij verzekeraars kunnen informeren.

 

Voorkom onnodige kosten en boetes

Zorg dat uw kentekenregistratie en uw verzekeringen op orde blijven, zodat u onnodige kosten voorkomt. Inventariseer welke voertuigen kentekenplichtig zijn en voorzie uw accountmanager bij Aon van een actuele opgave van uw (land)bouw- en werkvoertuigen. Heeft u vragen? Neemt u dan ook contact op met uw accountmanager.

 

Neem contact op

Heeft u een vraag over de kentekenplicht voor uw bouwvoertuig? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.


Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.