Netherlands

Schade bij zorgverleners: praktijkvoorbeelden

 

Casus 1

Zorgverlener Hulp aan Huis heeft 1.600 medewerkers in dienst. Zij bezoeken dagelijks meerdere patiënten en dat doen ze per fiets. Op een dag fietst een van de medewerkers, mevrouw Jansen, naar haar volgende patiënt. Op een rotonde wordt ze geschept door een personenauto die haar geen voorrang heeft verleend. Als gevolg van de aanrijding is mevrouw Jansen 5 maanden arbeidsongeschikt. Hulp aan Huis dient het salaris van mevrouw Jansen gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid door te betalen. Ook is er €930 aan kosten gemaakt voor de bedrijfsarts en de re-integratie van mevrouw Jansen. Hulp aan Huis is niet verzekerd voor de kosten.

In deze situatie is de automobilist die mevrouw Jansen heeft aangereden (de zogenoemde ‘derde partij’) aansprakelijk voor de arbeidsongeschiktheid van mevrouw Jansen. Hulp aan Huis verzoekt Aon Recovery Consulting om de door hen geleden loonschade te verhalen op die derde partij. Aon Recovery Consulting berekent de loonschade en dient deze in bij de aansprakelijke partij.

Aon Recovery Consulting verhaalt in dit voorbeeld een bedrag van €8.500,-, bestaande uit:

  • de netto loonschade, inclusief vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering
  • de kosten voor de bedrijfsarts en re-integratie
  • de wettelijke rente
  • de buitengerechtelijke kosten (kosten voor de juridische hulp)

Na aftrek van de fee van Aon levert de succesvolle loonregresactie Hulp aan Huis zo’n €7.200,- op.

 

Casus 2

De heer Dirksma is als HR-manager werkzaam in een ziekenhuis. Aan het eind van zijn werkdag rijdt hij met zijn auto naar huis. Vlakbij zijn huis remt hij voor een rood verkeerslicht. Zijn achterligger merkt het rode verkeerslicht te laat op en botst achterop de auto van de heer Dirksma. Als gevolg van de aanrijding heeft de heer Dirksma zware nekklachten; hierdoor is hij 13 maanden arbeidsongeschikt. Door de zware nekklachten kan hij zijn werkzaamheden als orthopedisch arts helemaal niet meer uitvoeren. Het ziekenhuis maakt kosten om voor hem een omscholing mogelijk te maken. Ook zijn er kosten gemaakt voor de bedrijfsarts en de re-integratie van de heer Dirksma. De totale schade bedraagt €47.800,-.

Het ziekenhuis schakelt Aon Recovery Consulting in om de geleden loonschade en alle gemaakte kosten te verhalen op de aansprakelijke partij; dat is in dit geval de automobilist die achterop de auto van de heer Dirksma is gebotst. Het ziekenhuis is niet verzekerd voor de kosten.

Aon Recovery Consulting slaagt erin om de schade inclusief alle loonkosten, omscholingskosten, kosten van de bedrijfsarts en re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Na aftrek van Aon’s fee levert deze loonregresactie het ziekenhuis zo’n €39.500,- op.