Netherlands

Continuïteit waarborgen ziekenhuizen

 
 

De vraag naar zorg neemt sneller toe dan het aanbod van beschikbare middelen. Ziekenhuizen staan voor grote uitdagingen om het hoofd boven water te houden. Om de kwaliteit van de zorg te kunnen blijven waarborgen zetten ziekenhuizen in op efficiency, kostenbesparing en specialisatie. Maar om de continuïteit te waarborgen is het net zo belangrijk te investeren in mensen en in preventie, zodat wat nu goed gaat, goed kan blijven gaan.

Aanpak van cyberrisico’s
Digitalisering biedt ziekenhuizen veel kansen op het gebied van verbeterde kwaliteit en kostenreductie. Maar tegelijkertijd laat de actualiteit ons steeds zien dat cybersecurity belangrijker is dan ooit. Door een cyberincident komt de veiligheid van de digitale omgeving van een ziekenhuis direct in gevaar en krijgt u te maken met issues rondom privacy en patiëntveiligheid. Het is daarom de hoogste tijd dat ieder ziekenhuis de juiste prioriteit geeft aan het cyberrisico. Een specifieke cyberverzekering is een goed middel om de (financiële) gevolgen van een incident te beperken, maar heeft pas zin als alle andere zaken op orde zijn, zoals ICT en een crisisplan. Aon biedt u meerdere tools die u hierbij te helpen. Met onze CyQu-tool krijgt u inzicht in de cybervolwassenheid van uw organisatie. En door te oefenen met simulaties van COT weet u hoe een crisissituatie eruitziet en hoe u erop reageert.

Goed personeel behouden
Wanneer u in deze krappe arbeidsmarkt beschikt over goed personeel, wilt u uw medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar houden. Door de hoge werkdruk en de grote fysieke belasting is dat binnen ziekenhuizen een flinke uitdaging. U zorgt als werkgever voor allerlei mogelijkheden om uw werknemers gezond en vitaal te houden. Medewerkers hebben toegang tot allerlei tools en dienstverlening die ze kunnen helpen bij onder meer stress, fysieke klachten en privé-werkbalans. Helaas ontbreekt het de medewerker aan overzicht, waardoor zij niet in actie komen. Het Vitaliteitsportal van Aon brengt hier verandering in, en zorgt dat uw medewerkers snel toegang hebben tot ondersteuning bij hun specifieke vragen. Op deze manier houdt u uw personeel langer duurzaam inzetbaar.

Vragen? Wij helpen u graag
Onze gespecialiseerde adviseurs helpen u graag met antwoord op uw specifieke vragen over schadeverzekeringen, (medische) aansprakelijkheid, cyberrisico’s, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij maken uw risico’s inzichtelijk, bieden u handige tools om risico’s te beperken en vinden verzekeringsoplossingen op maat voor u. Wilt u meer weten? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.