Netherlands

Risico's bij speciaal transport

 

Specifieke risico’s vragen om maatwerk

U ontzorgt uw klanten door speciale ladingen van a naar b te krijgen, soms zelf in de hoogte. U levert transport op maat. Met de toenemende dynamiek en complexiteit binnen uw sector, past u zich continu aan op de omgeving en veranderende omstandigheden. Door te innoveren en te zorgen voor juist opgeleid en gemotiveerd personeel, maar ook door uw bedrijfsprocessen te digitaliseren. Op die manier kunt u ook in de toekomst blijven voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Nieuwe kansen en risico’s
Bij het vervoer van buitenmaatse en zware lading is veiligheid belangrijk, voor uw personeel en de omgeving. Naast persoonlijke risico’s vormen calamiteiten een grote financiële tegenslag die de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengen. Projecten worden steeds complexer en de waarde van materieel stijgt. Technologische ontwikkelingen, zoals Internet of Things, bieden uw bedrijf veel nieuwe kansen om de klant steeds beter en efficiënter te helpen. Maar tegelijkertijd brengen ze ook nieuwe risico’s met zich mee. Door een hechte, digitale samenwerking met ketenpartners wordt u afhankelijker en kwetsbaarder voor datarisico’s en cybercrime.

Groeien door flexibel te blijven
Om flexibel te blijven heeft u personeel nodig dat mee kan veren met nieuwe ontwikkelingen. Wanneer oudere werknemers met pensioen gaan, is het lastig ze te vervangen door jongere werknemers. Een uitdaging die voor de hele logistieke en transportsector geldt. U doet er alles aan om medewerkers vitaal en gemotiveerd aan het werk te houden. Om te blijven groeien, beweegt uw hele organisatie mee met nieuwe ontwikkelingen.

Wij geven antwoord op specifieke vragen
Omdat u maatwerk levert, zijn de vragen waarmee u te maken heeft zeer specifiek. Dit vraagt om creatieve oplossingen omtrent risico-en contractmanagement. Onze specialisten kennen uw risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, krediet en verzuim. We maken uw risico’s inzichtelijk en vinden de oplossingen die passen bij uw specifieke bedrijfsvoering. Alles om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen en groei mogelijk te maken.