Netherlands

Veiligheid voor bemanningsleden en reizende medewerkers waarborgen

 

Hoe houdt u uw crew veilig in tijden van COVID-19?

Goed zorgen voor bemanningsleden en reizende medewerkers krijgt steeds meer aandacht. Het is niet alleen de plicht van de werkgever om werknemers gezond en veilig te houden, maar veiligheid vormt ook een basis voor het aantrekken en binden van talent. De COVID-19-pandemie heeft een enorme impact op de economische situatie in het algemeen maar de maritieme en offshore sector bevindt zich specifiek in een moeilijke situatie als het gaat om de veiligheid van personeel. Veiligheid en gezondheid van crew heeft altijd hoge prioriteit gehad, maar de mogelijke verspreiding van het virus leidt tot extra risico’s. Door de strikte reisrestricties hebben veel werkgevers problemen om de crew te wisselen. Dit kost veel tijd en lukt in sommige gevallen helemaal niet, met alle organisatorische uitdagingen, risico’s en (mentale) gezondheidsconsequenties van dien.

Zorgwekkende situaties

De IMO (International Maritime Organization) vraagt in deze context aandacht voor de positie van zeevaarders. Terwijl alle ogen zijn gericht op de gezondheidszorg en het beteugelen van het virus, is de situatie voor crew in alle opzichten zorgwekkend te noemen. Doordat medewerkers nog niet massaal gevaccineerd kunnen worden, is het momenteel lastig om te wisselen van bemanningsleden. Daardoor ontstaan situaties waarbij crew soms veel langer aan boord van een schip blijft. De kans op overbelasting ligt hierdoor op de loer, met alle mogelijke gevolgen voor hun fysieke en mentale gezondheid. Dit brengt niet alleen risico’s met zich mee voor de persoonlijke veiligheid en gezondheid van de bemanning, maar ook voor de continuïteit en de veiligheid van het schip.

Valse verklaringen

Sommige situaties worden zo benard, dat kapiteins geen andere uitweg zien dan het afgeven van valse verklaringen over de gezondheid van hun crew. (AD, 21 januari 2021). In hun ‘declaration of health’ (ingevoerd sinds COVID-19) verklaarden zij dat iedereen aan boord gezond was, zodat zij toestemming kregen om aan te meren. Na onderzoek van de inspecteurs bleek dat zij toch besmette crewmembers aan boord hadden. In dergelijke gevallen wordt een proces-verbaal opgemaakt en handelt het OM dit af. Het mogelijke gevolg is een boete of zelfs een strafrechtelijke vervolging. Mede door deze controles hebben werkgevers het afgelopen jaar meer focus om volledig compliant te zijn in hun procedures aan boord. Niet in de laatste plaats omdat de juridische context vaak zeer complex is, rekening houdend met nationaal en internationaal zeerecht.

Op zoek naar oplossingen

De wereld is sterk afhankelijk van de scheepvaart, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor 80% van het totale handelsvolume. Er valt daarom veel voor te zeggen dat crewmembers voorrang dienen te krijgen bij vaccinaties, zodat er veiliger gewisseld kan worden van bemanning. De IMO voert hier een lobby voor en er zijn al een aantal landen die dit hebben overgenomen in hun vaccinatiebeleid. Een ander voorbeeld van een mogelijke oplossing die een veilige wisseling van crew mogelijk maakt, is de luchtbrug die in de haven van Rotterdam is gebouwd in samenwerking met KLM om veilig van crew te kunnen wisselen. Dit soort oplossingen brengen verlichting in de uitzichtloze situatie waarin crew soms al maandenlang verkeert.

Ook privacy is complexe kwestie

Ook het testen van personeel op corona kan lucht geven in benarde situaties. Daarbij spelen echter wel complexe privacy kwesties. De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft exact de grenzen geformuleerd van hetgeen wel of niet is toegestaan bij het onderzoeken of iemand besmet is. Zo is het wettelijk niet toegestaan om de temperatuur van werknemers te meten en vast te leggen. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van sneltesten. Om toestemming vragen kan een oplossing bieden, maar aan een rechtsgeldige toestemming kleven strenge eisen. Binnen de internationale context valt op hoe verschillend toezichthouders van EER-landen tegen privacywetgeving in combinatie met COVID-19 aankijken. Internationale organisaties moeten dus wel op de hoogte zijn van de verschillen per land. Het risico is groot te noemen aangezien de (leidende) toezichthouder extra hoge boetes op kan leggen als er bijvoorbeeld medische gegevens in strijd met de wettelijke normen worden vastgelegd.

Aandacht voor personele risico’s

In deze uitdagende tijden kan aandacht voor uw medewerkers op het gebied van veiligheid en welzijn het verschil maken en ervoor zorgen dat u een interessante werkgever blijft. Ook hebben maritieme werkgevers meer interesse in verzekeringen voor de familieleden van crewmembers, zodat gezinsleden toegang hebben tot goede zorg, terwijl zij op zee zitten. De verzekerbaarheid voor personele risico’s blijft vooralsnog goed. Bij zakelijke risico’s, zoals de aansprakelijkheid rondom COVID-19 en bij repatriëring of reizen naar risicogebieden, maakt de harde verzekeringsmarkt het vinden van dekking voor alle risico’s steeds uitdagender. Om het beste uit de markt te halen qua premie en voorwaarden, is het altijd verstandig op tijd aandacht te besteden aan uw veranderende risicoprofiel.

Vragen?

Heeft u vragen over de risico’s rondom de veiligheid van uw crew? Of wilt u meer inzicht in hoe wij uw risicoprofiel verder kunnen verbeteren of hoe wij u kunnen helpen een nog aantrekkelijkere werkgever te worden. Neem dan contact op met ons op.