Netherlands

Uitwisseling van studenten en coronavirus

 
 

Blended onderwijs en start in het thuisland

Op maandag 1 september begint het studiejaar 2020-2021. Door het coronavirus zullen onderwijsinstelling veelal starten met een ‘blended learning’-programma, in ieder geval in het eerste semester. Veel uitwisselingsprogramma’s, zowel voor de inkomende als uitgaande studenten, zijn (gedeeltelijk) geannuleerd of alleen toegestaan binnen Europa. Internationale studenten zullen in het thuisland starten met online onderwijs of indien mogelijk inreizen en vanuit Nederland ‘blended’ starten.

De voordelen en voorwaarden van Aon Student Insurance

Heeft uw onderwijsinstelling Nederlandse studenten en stagiairs die studeren in het buitenland? Of komen er studenten uit het buitenland om te studeren aan uw hogeschool of universiteit? Let dan goed op waarmee u rekening moet houden in het kader van het coronavirus en verzekeringen.

Afsluitmoment verzekering

Om te voorkomen dat studenten pas een dekking afsluiten op het moment dat er bijvoorbeeld een nieuwe coronavirus-uitbraak plaatsvindt, dienen ze de Aon Student Insurance voor de volledige periode dat zij in het buitenland studeren en/of stagelopen af te sluiten.

Reisadvies

Studenten die voor studie en/of stage naar een land afreizen met kleurcode oranje, hebben via de Aon Student Insurance volledige dekking conform de voorwaarden. Ook voor medische kosten als gevolg van COVID-19. Is een student in een land dat van code oranje naar rood kleurt, dan blijft de dekking van kracht. Wordt een student ziek als gevolg van het coronavirus dan heeft hij/zij gewoon dekking onder de Aon Student Insurance.

Annulering

Het niet kunnen doorgaan van een stage en/of studie in het buitenland, waarvoor de student al kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor een ticket, vallen niet onder de dekking van de verzekering. Bij de luchtvaartmaatschappij kunnen eventuele ticketkosten worden geclaimd. Afhankelijk van hun beleid en de reden van annulering komen studenten wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Quarantaine

Eventuele kosten die gemaakt worden voor (verplichte) quarantaine vallen niet onder de dekking van de Aon Student Insurance. Studenten die twee weken, al dan niet verplicht, in quarantaine moeten alvorens een land in te kunnen reizen, moeten rekening houden met eventuele extra kosten die zij zelf moeten voldoen.

Repatriëring

Binnen de Aon Student Insurance is er dekking voor:
 • medische repatriëring van studenten naar Nederland of dichtstbijzijnde land, ook bij COVID-19.
 • repatriëring van student naar thuisland bij ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de 1e of 2e graad.
 • repatriëring van familie in 1e of 2e graad naar de student als gevolg van ernstige ziekte of overlijden van de student.
 • repatriëring van stoffelijk overschot van de verzekerde naar het thuisland.

Repatriëring als gevolg van een coronavirus-uitbraak in het stage- en/of studieland van de student, bijvoorbeeld in het geval van een lockdown, valt niet onder de dekking van de verzekering. Studenten kunnen wel gebruikmaken van de service van onze Aon Assistance alarmcentrale. De kosten van terugkeer zijn echter niet in de Aon Student Insurance gedekt.

Dekking voor internationale studenten die in maart/april 2020 naar het thuisland zijn vertrokken

Voor de groep bestaande studenten die in maart/april 2020 naar het thuisland zijn vertrokken en van daaruit online onderwijs volgen, is de verzekeringsdekking tot 31 augustus 2020 verlengd. De voorwaarden voor verlenging van de dekking zijn:
 • Student moet ingeschreven blijven bij de onderwijsinstelling.
 • Student moet (aantoonbaar) online onderwijs volgen (studievoortgang).
 • De verruiming voorziet alleen op dekking van (medische) kosten in het geval van nood (zaken die niet uit te stellen zijn).
 • De dekking zal verlengd worden tot uiterlijk 31 augustus 2020. Eindigt de verzekering eerder dan 31 augustus 2020, dan geldt de verlenging tot de einddatum van de verzekering.
 • Vergoeding van medische kosten zal tot maximaal 2 keer het Nederlands Basiszorgtarief zijn.

Advies voor internationale studenten die in september 2020 aan het nieuwe studiejaar starten

Het advies voor de groep nieuwe studenten die in september aan het studiejaar 2020-2021 start met online onderwijs vanuit het thuisland is dat zij hun lokale private- of staatsverzekeringen van kracht laten in het thuisland. Zodra deze studenten naar Nederland vertrekken, kunnen zij de Aon Student Insurance afsluiten via www.aonstudentinsurance.com.

De voorwaarden voor afsluiting van de verzekering zijn:

 • Student moet ingeschreven zijn bij een Nederlandse onderwijsinstelling.
 • Student moet het collegegeld hebben voldaan.

In het geval een onderwijsinstelling deze studenten al eerder wil verzekeren, dan kan dat. Er kan daarbij echter geen dekking in het thuisland worden verleend vanwege internationale verzekeringsverdragen, vergunningen, compliance en wet- en regelgeving.

 

Informatiebronnen over COVID-19 en studentenuitwisseling

Op de website van IATA staat informatie over landen, internationale vluchten en de reisbeperkingen. Kijk voor actuele informatie over COVID-19 en studentenuitwisseling ook op de website van Study in Holland.

 

Neem contact op

De adviseurs van International People Mobility helpen u graag met de vraagstukken rondom de risico’s van uitwisselingsstudenten en het coronavirus. Neem gerust contact met ons op, ook voor het plannen van een (online) introductiedag voor de internationale studenten.