Netherlands

Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs 2021

 

Wat zijn de grootste risico’s en dreigingen voor hogescholen en universiteiten?

In opdracht van en in samenwerking met het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (Platform IV-HO) heeft het COT Insitituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (onderdeel van Aon) een breed scala aan risico’s en dreigingen voor hogescholen en universiteiten in kaart gebracht. Het resultaat is het Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs 2021. Dit rapport geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten en is ook voor andere (onderwijs)organisaties interessant.

 

Grootste dreigingen

Brochure

Hogescholen en universiteiten hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Informatieveiligheid en privacy vormen nog steeds de grootste risico’s. Digitale risico’s zijn onverminderd groot en zijn misschien zelfs groter geworden vanwege de toenemende digitalisering. Corona heeft dit verder versterkt. Ook de hack bij Universiteit Maastricht eind 2019 staat bij veel instellingen nog helder op het netvlies.

Download het Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs 2021
 
 

Dialoog over integrale veiligheid

Het Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs is bedoeld als instrument voor de sector om de dialoog over veiligheid te voeren, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. De sector kan op basis van de inzichten uit het rapport samen de prioritaire risico’s voor de komende periode benoemen en op basis daarvan gezamenlijke scenario’s ontwikkelen.

Instellingsfoto
Om het gesprek binnen de onderwijsinstelling te faciliteren, is het mogelijk om een eigen ‘instellingsfoto’ te gebruiken. Hierin staan de risico’s en mate van organisatie van veiligheid beschreven. Met het Risico- en Dreigingsbeeld en de Instellingsfoto heeft een onderwijsinstelling twee instrumenten die handvatten bieden voor de dialoog over integrale veiligheid. Daardoor is het mogelijk om als organisatie onderstaande vragen te beantwoorden:

  • Hoe verhouden de uitkomsten van het Risico- en Dreigingsbeeld op sectorniveau zich tot de risico’s en dreigingen binnen onze onderwijsinstelling?
  • Hoe is onze organisatie voorbereid op de geĆÆdentificeerde risico’s en dreigingen?
  • Welke risico’s accepteren we, welke niet en welke prioriteiten stellen we?
  • Waar zitten nog kwetsbaarheden en wat betekent dat voor onze aanpak?
  • En hoe sturen we op veiligheid?
 

Neem contact op

 

De adviseurs van het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) en Aon helpen u graag met de vraagstukken rondom integrale veiligheid. Neem gerust contact met ons op.