Netherlands

Inkomensaanvulling binnen het onderwijs

 

Aanvulling op inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Binnen de onderwijssector wordt veel gevraagd van medewerkers. Onderbezetting, veranderingen van het takenpakket en veranderingen in onderwijssystemen zorgen voor een bovengemiddeld hoge werkdruk. Het coronavirus heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Het risico op uitval en arbeidsongeschiktheid binnen het onderwijs is daarom groot.

 

Forse inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid

inkomensaanvulling

Het inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid wordt door zowel werkgever als werknemer onderschat. Men verwacht dat de eventuele WIA-uitkering van UWV en het Arbeidsongeschiktheidspensioen van het ABP bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voldoende inkomensbescherming biedt. In de praktijk blijkt dat medewerkers bij arbeidsongeschiktheid met een forse inkomensdaling geconfronteerd kunnen worden. De kans bestaat zelfs dat zij op het minimumloon uitkomen.

Bekijk wat de inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid is

 
 

Bescherming van inkomen van uw medewerkers

U zorgt goed voor uw medewerkers en heeft aandacht voor hun welzijn en inzetbaarheid. Inkomensbescherming is daar een belangrijk onderdeel van. Voor Aon gaat dit verder dan het afsluiten van een verzekering. Wij helpen u niet alleen met het scherp inkopen van een passende inkomensverzekering, maar ook met risicomanagement, preventie en re-integratie. Wij helpen u bij de mogelijke financiering door verzekeraars, de ontdubbeling van kosten en de inzet van fiscaal voordeel dat het sluiten van een collectieve inkomensverzekering voor uw medewerkers u eventueel kan opleveren.

In het animatiefilmpje hieronder leggen we in het kort het belang van de collectieve inkomensverzekering uit.

 

Verzekeringen aanbesteden

Met een voorziening voor inkomensbescherming kunt u als werkgever een positief risicobeperkend effect hebben op dit grote risico en medewerkers effectiever aan uw organisatie binden. Indien u als werkgever binnen het onderwijs een collectieve inkomensverzekering voor uw medewerkers wilt afsluiten (of een bestaande vrijwillige inkomensregeling wilt omzetten naar een collectieve regeling), dan moet dit plaatsvinden middels een (Europese) aanbestedingsprocedure. Een dergelijke procedure kan voor zowel werkgevers als verzekeraars een grote administratieve en juridisch complexe belasting vormen.

 

Maak gebruik van de raamovereenkomst

Met de ’Raamovereenkomst collectieve inkomensaanvullingsverzekering’ heeft Aon een efficiĆ«nt aanbestedingsproces ontwikkeld om dit proces voor alle betrokken partijen te versimpelen. Hierdoor behaalt u betere resultaten bij de aanbesteding van uw verzekeringen, door een ruimere keuze in voorwaarden en premie.

Lees meer over de voordelen van de raamovereenkomst

 

Wij helpen u graag

 

Heeft u nog vragen over inkomensbescherming van uw medewerkers? Of wilt u meer weten over de ‘Raamovereenkomst collectieve inkomensaanvulling’? Neem dan contact op met een van onze specialisten.