Netherlands

Hoe blijft uw woningcorporatie ‘in control’?

 

Behaal uw doelen door de regie te behouden

Om te voldoen aan alle eisen die aan een woningcorporatie gesteld worden, zoals de Governancecode, is het belangrijk de regie te behouden. Alleen met een centrale aanpak van uw risicomanagement, behoudt u het overzicht en dragen uw inspanningen optimaal bij aan de doelstellingen van uw organisatie. Weet u of uw organisatie op dit moment ‘in control’ is?

 


Hoe risicomanagementvolwassen is uw corporatie?

Om te bepalen of uw corporatie ‘in control’ is, is het een goed startpunt om vast te stellen hoe risicomanagementvolwassen uw organisatie is. Is er binnen uw organisatie bijvoorbeeld een cultuur van risico-eigenaarschap waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor risico’s? En in welke mate maakt u gebruik van in- en externe data om risico’s te identificeren. Daarnaast is het belangrijk dat u transparant met belanghebbenden over risico’s communiceert en risico-informatie meeweegt in uw besluitvorming. Deze en andere dimensies zijn van invloed op de mate van risicomanagementvolwassenheid van uw corporatie.
Lees meer over de 9 dimensies

 


 


Bepaal uw risicovolwassenheid met de Risk Maturity Index (RMI)

De Risk Maturity Index (RMI) is een handig hulpmiddel waarmee u de volwassenheid van risicomanagement binnen uw organisatie vaststelt aan de hand van 9 dimensies. U krijgt direct een score en krijgt praktische tips om uw risicomanagement te verbeteren.
Bekijk uw volwassenheidsscore

Neem contact op

 

Heeft u vragen over risicomanagement voor uw woningcorporatie? Neem contact met ons op.